Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Ram
De sterke Ram is wel de eerste maar niet meteen de gemakkelijkste om mee samen te leven. Hij heeft nogal wat eisen en temperament waar niet iedereen mee om kan gaan. Toch zijn er tekens die wel varen bij de krachtige energie van de Ram.

Ram met Ram
Deze partners hebben heel veel punten gemeen. Gelijkheid zorgt voor dezelfde goede en minder goede eigenschappen. De Ram is niet het makkelijkste teken. Beiden hebben een agressieve instelling wat kan leiden tot veel ruzies. Oorzaak van de meeste moeilijkheden is de neiging van beiden de ander te bedillen. Dat is bij de Ram niet mogelijk. Beiden kunnen goed incasseren waardoor wederzijdse boze buien goed worden opgevangen. Een relatie tussen twee Rammen gaat goed als beiden zich samen inzetten voor één doel waar ze hart en ziel in kunnen leggen. Hierdoor kan een hechte band ontstaan waarbij de mindere punten naar de achtergrond verdwijnen.

Ram met Stier
Dit kan in het begin moeilijk gaan omdat de Ram de Stier naar zijn hand wil zetten. De Stier zal zich hier steeds koppig tegen verzetten. De vriendschap wordt sterker als men elkaar beter leert kennen. Oorzaken voor moeilijkheden kunnen zijn dat de Stier toch zijn eigen weg volgt hoe de Ram ook probeert om de Stier te veranderen. De Ram wil ook direct overgaan tot daden en de Stier wil eerst nadenken. Hij is niet altijd lui maar moet eerst ergens voor warm lopen. Daarna is de Stier niet meer te stoppen en kan de Ram nog overtreffen met energie. De Ram heeft een gat in zijn hand en de Stier kan goed met geld omgaan. De Stier kan goed incasseren en is niet agressief. Hij kan daarom goed de humeurigheid van de Ram opvangen. De Ram is mannelijk en de Stier is vrouwelijk. De Stier wil huiselijke gezelligheid en geeft rust en kalmte aan de Ram. De dynamiek van de Ram werkt stimulerend op trage de Stier.

Ram met Tweelingen
Beiden hebben een groot aantal overeenkomsten dus kan dit goed verlopen. Beiden verlangen naar bezigheid en afwisseling en willen niet het leven van de grauwe massa. De Tweelingen kan goed nieuwe ideeën uitdenken en de Ram is de eerste die ze uit wil voeren. Samen trekken ze er graag op uit en zijn gesteld op vrijheid. De Ram wil de Tweelingen wel naar zijn hand zetten maar dat is niet makkelijk want de Tweelingen heeft een scherper en sneller verstand. Pluspunt is dat de Tweelingen teveel bereid is voor een goede samenwerking en staat niet stil bij de pogingen van de Ram. De Tweelingen praat graag en de Ram is wat zwijgzaam. Tweelingen is niet onder de indruk van de boze buien van de Ram en zal hierom lachen. Moeilijkheden kunnen ontstaan op seksueel gebied. De Tweelingen wil hier veel over praten want een geestelijk verbinding is belangrijk. De Ram is direct, snel en recht toe recht aan. Beiden zullen hier hun verlangen naar afwisseling moeten gebruiken zodat ieders wensen vervuld worden.

Ram met Kreeft
Hier zijn nogal wat verschillen. Ram-man met Kreeft-vrouw gaat beter dan omgekeerd. Ram is de stoere beschermer en Kreeft wil een partner waar hij zich veilig kan voelen. Omgekeerd is de Ram-vrouw te sterk en vindt de Kreeft-man al gauw slap. De Kreeft-man kan de ruzies niet aan en vlucht in de armen van een ander. De Kreeft is sterk gebonden aan familie en traditie en de Ram niet. De Ram wil avontuur terwijl de Kreeft zijn positie wil verstevigen. De Kreeft is vasthoudend aan wat hij heeft. De Kreeft is een gevoelsmens en romantiek is noodzaak. Voor de Ram is dat alleen een bijkomstigheid om zijn doel te bereiken. De Kreeft is overgevoelig en de Ram kan soms hard en direct zijn. Toch zijn er ook positieve punten. De Ram moet zich dan wel aanpassen aan het karkater van de Kreeft en zal een deel van zijn persoonlijke vrijheid op moeten offeren. De Kreeft ziet de partner nl. als bezit. Als de Ram het gevoelsleven van de Kreeft begrijpt en respecteert zal de Kreeft goed voor hem zorgen, hem echt liefhebben en gezelligheid thuis geven.

Ram met Leeuw
Dit gaat of uitstekend of geeft grote moeilijkheden. Het lukt alleen met voldoende geestelijke rijpheid van beiden en geeft dan ook een hechte binding. Probleem is dat beiden de baas willen spelen. De Ram wil het, de Leeuw is het. Dit geeft de nodige krachtmetingen. De positieve eigenschappen van deze combinatie kunnen tot ontplooiing komen bij aanvaarding dat er geen 2 kapiteins kunnen zijn en er een goede taakverdeling is over wanneer wie de baas is. De Leeuw is zeer gesteld op goed gedrag en de Ram neemt het niet zo nauw. De Leeuw is niet zo vlug agressief als de Ram maar als hij brult gaat hij over de Ram heen.

Ram met Maagd
Deze relatie heeft nogal wat verschillen. De Ram gaat makkelijk over zaken heen en de Maagd is pietje precies. De Ram wil direct handelen en ziet wel wat er van komt. De Maagd gaat eerst alles onderzoeken. De Maagd gaat goed met geld om, de Ram is erg royaal. De Maagd wil geen risico’s en wil weten waar hij aan begint. De Maagd kan nog wel eens mopperig en zeurderig zijn over kleine dingen waar de Ram zich vreselijk aan ergert. De Maagd neemt plicht serieus, de Ram is vaak erg nonchalant hierin. De Ram wint in agressiviteit, de Maagd met woorden en scherpte. Hij analyseert en somt alle minpunten één voor één op en de Maagd zegt alleen dingen als hij zeker is van zijn zaak. De Maagd kan humeurigheid van de Ram incasseren. Hij reageert helaas wel met mopperigheid wat dagen kan duren. Seksueel wil de Maagd, net als bij de Tweelingen, in de eerste plaats een geestelijke verbinding en dan pas het lichamelijke. De Maagd is, net als Leeuw, gesteld op etiquette. Hij is voorzichtig en kan wat preuts overkomen. Bij onbegrip en de verkeerde reactie voelt de Maagd steeds minder voor seksueel contact. Beiden zullen hun goede wil moeten tonen. Dan profiteert de Ram van de bedachtzaamheid van de Maagd en profiteert de Maagd van het enthousiasme van de Ram.

Ram met Weegschaal
Dit zijn tegenoverliggende tekens. Of het goed zal gaan hangt af van de geestelijke rijpheid van beiden om elkaar te accepteren zonder de eigen persoonlijkheid prijs te geven. Er zijn heel wat verschillen. De Ram is de oorzaak van de meeste moeilijkheden. De Weegschaal kan zich makkelijker aanpassen. De Weegschaal is tactvol, kan op charmante wijze problemen opvangen en doet alles om een zo goed mogelijke en harmonieuze relatie op te bouwen….met iedereen. De Ram kan hierdoor flink jaloers worden. De Weegschaal neemt de waarheid soms niet zo nauw. De Ram moet de leugentjes om bestwil aanvaarden want de Weegschaal vindt dat deze het leven makkelijker maken. De Ram ergert zich aan de Weegschaal die nooit precies weet wat hij wil. De Ram weet niet waar hij met hem aan toe is. De Weegschaal ergert zich aan de humeurigheid en het geruzie en zoekt steeds de harmonie. Door deze punten kan de band uiteindelijk stuklopen. Ram-man met Weegschaal-vrouw is het beste. Seksueel zijn er geen problemen mits de Ram niet te ruw is want de Weegschaal houdt van verfijning.

Ram met Schorpioen
In deze combinatie kan het er soms heel hard aan toe gaan en de vraag is of beiden het met elkaar uit kunnen houden. Grootste punt van conflict is dat beiden geprikkeld en agressief kunnen reageren. Voor de Ram is een boze bui snel vergeten en vergeven. De Schorpioen vergeet niets, blijft boos en wacht net zo lang als nodig is tot hij wraak kan nemen. Dit kan bij deze tekens leiden tot een moord en doodslag situatie wanneer beiden zichzelf niet goed in de hand hebben. Seksueel kan er een grote aantrekkingskracht zijn. De Ram houdt van avontuurtjes maar de Schorpioen eist volledige trouw en overgave of anders….! Een relatie gebaseerd op het bereiken van een gezamenlijk doel is de beste mogelijkheid. Beiden kunnen hard werken en geven dan volledige inzet.

Ram met Boogschutter
Dit is een hele goede combinatie en de kans is groot dat het blijvend is. Beiden zijn idealistisch ingesteld en willen gezamenlijk naar doelen streven waarbij materie niet voorop staat. Beiden zijn gesteld op vrijheid en zullen er veel op uit trekken. Er zijn ook verschilpunten. De Ram ziet meer de praktische kant en de Boogschutter staat niet altijd met beide benen op de grond. De Boogschutter heeft vaak een goed religieus gevoel. De Ram is hier wat onverschillig in. Seksueel laat de Ram zijn lichamelijke lusten meer de vrije loop dan de Boogschutter. Deze wil ook een goede geestelijke band en kan dan pas in de verlangens van de Ram meegaan. De Boogschutter past zich makkelijker aan dan de Ram en kan meer incasseren. Als de Ram begrip op kan brengen voor de levensinstelling van de Boogschutter en beiden elkaar veel vrij laten geeft dit zeker een goed resultaat wat lang kan duren.

Ram met Steenbok
In deze relatie zijn nogal wat verschillen. De Ram is een dynamisch figuur en de Steenbok is wat statisch. De Ram verlangt naar daden. De Steenbok gaat eerst de zaak van alle kanten bekijken. De Ram is optimistisch. De Steenbok is meestal ernstig en soms zelfs wat somber. Gevolg is dat de Ram zich afgeremd voelt door de Steenbok en de Steenbok zich voelt opgejaagd door de Ram want de Ram kan geen moment stilzitten. De Ram trekt zich niets aan van de mening van anderen. De Steenbok houdt wel rekening met wat anderen ergens van zeggen. Beiden kunnen elkaar juist door deze tegenstellingen wel goed stimuleren. Samen kunnen ze heel hard werken en zijn bereid om het te behalen doel op de eerste plaats te laten komen. De Steenbok heeft sterk seksuele verlangens maar kan zijn gevoelens hiervoor moeilijk uiten. Net als al zijn andere gevoelens dus het kan wat tijd kosten eer hij bereid is zichzelf te geven.

Ram met Waterman
Hier zijn heel veel overeenkomsten zodat de kans op een goede harmonieuze relatie groot is. Beiden zijn gesteld op vrijheid en houden van avontuur. De Waterman past zich gemakkelijker aan dan de Ram. Een verschil is dat de Waterman een grote sociale instelling heeft. De Ram laat graag zijn eigen belangen voor gaan. De Waterman heeft vaak meer interesses dan de Ram. De Waterman neemt vrijheid soms al te letterlijk en de Ram kan hier zeer jaloers van worden. Ram-vrouw met Waterman-man gaat het beste. De Ram-man verliest anders het gevoel de baas te zijn omdat de Waterman-vrouw sterk geëmancipeerd is. De Ram wordt dan onzeker en kribbig. Als de Ram meer socialer kan zijn is de Waterman een ideale kameraad voor langere tijd.

Ram met Vissen
In deze relatie zijn grote verschillen aanwezig. Het is moeilijk om elkaar goed te begrijpen. Ram-man met Vissen-vrouw is het beste. De Vissen voelen zich vaak niet tegen het leven opgewassen. Ze kunnen heel lief en vriendelijk zijn en hebben alles over voor een ander. Hierbij verliezen ze toch hun eigen belangen niet helemaal uit het oog. Als gevoelens van de Vissen worden beroerd kan hij alles voor de ander doen zonder daarbij aan zichzelf of zijn veiligheid te denken. De Vissen wordt vaak de dupe van gewetenloze mensen. De Ram is positief ingesteld en heeft moeite met het gebrek aan durf van de Vissen. De Ram vindt de Vissen ook vaak slap tegenover zichzelf. De Vissen is heel snel gekwetst en de Ram kan, door zijn ruwheid, snel anderen kwetsen. De gekwetste Vissen is vlug in tranen en trekt zich uiteindelijk helemaal gedesillusioneerd terug. De Ram heeft niet eens in de gaten wat hij de Vissen heeft aangedaan. Hier zijn geen duidelijke overeenkomsten en het zal moeilijk zijn om deze combinatie te laten slagen

 

Plaats een reactie
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioene
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer