Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Tweelingen
De vluchtige Tweelingen is er voor degene die hem bij kan houden. Hij wil contact d.m.v. communicatie en kan zichzelf zo delen dat er voor iedereen wat is. Avontuurlijke tekens zullen hier de nodige spanning en sensatie vinden. De meer standvastigen zijn vaak in het begin al te laat.

Tweelingen met Ram
Punt van moeilijkheden is de agressie van de Ram. De Tweelingen is van nature nerveus en heeft behoefte aan rust. Hij heeft geen bezwaar tegen een steekspelletje zolang het maar geen echte herrie wordt. Aan scènes heeft de Tweelingen een hekel. Hij is van mening dat een zichzelf respecterend mens zich nooit mag verlagen tot agressiviteit om zijn doel te bereiken. Aan de andere kant kan de Ram, die rechttoe-rechtaan denkt en handelt, zich niet vinden in de slinkse wegen van de Tweelingen om zijn zin te krijgen. Er zijn ook pluspunten die deze combinatie positief kunnen beïnvloeden. Beiden zijn graag bezig en hebben altijd interesse in iets dat “anders” is. De Tweelingen is nuchter en kan de Ram in zijn enthousiasme tegenhouden om niet te hard van stapel te lopen. De Ram kan de Tweelingen leren om niet zo gauw op te geven als iets niet lukt. Beiden zijn ruim van opvatting en trekken zich niets aan van wat anderen vinden. Beiden zijn op vrijheid gesteld en door het begrip hiervoor kan men elkaar ook vrijlaten.

Tweelingen met Stier
Dit samengaan heeft redelijke kans van slagen. Grootste verschil zit in het levenstempo van beiden. De Tweelingen is graag actief ergens mee bezig en de Stier is op zijn rust gesteld. Beiden hebben een ander idee over het begrip “gezelligheid”. Voor de Tweelingen betekent dat uitgaan, veel mensen en een drukke omgeving waar wat te beleven valt. De Stier houdt meer van een dineetje voor twee ergens lekker rustig. Sfeer is voor hem belangrijk. Beiden zijn gesteld op harmonie en zullen, ieder op hun eigen manier, hier ook moeite voor doen. De Stier kan de Tweelingen de rust geven die hij zo nodig heeft en hem leren hoe fijn het is om soms niets te doen. De Stier kan veel hebben van anderen zolang hij maar met rust gelaten wordt. Ze kunnen dan ook veel kleine zondetjes door de vingers zien. De Tweelingen kan de Stier zo bespelen dat hij toch wel doet wat hij wil. Als de Tweelingen af en toe wat voor de Stier doet zal deze hem ook zijn vrijheid gunnen.

Tweelingen met Tweelingen
Natuurlijk zijn er in deze combinatie heel veel overeenkomsten. Over het algemeen kunnen Tweelingen het goed met elkaar vinden en al snel zullen beiden elkaar herkennen in de ander. Ze zien de positieve en negatieve trekjes van zichzelf in de ander terug en hebben er begrip voor. Beiden hebben een grote behoefte aan vrijheid en door begrip voor elkaar kunnen ze elkaar ook voldoende vrij laten. Beiden kunnen er ook begrip voor opbrengen als de ander eens flink verliefd is op een derde. Tweelingen maken van hun hart geen moordkuil. In deze combinatie zullen beiden goed in staat zijn om een kwestie met elkaar uit te praten. Ondanks de oppervlakkigheid blijkt een band tussen Tweelingen vaak hechter te zijn dan menig buitenstaander erg in heeft.

Tweelingen met Kreeft
Er zijn hier grote verschillen aanwezig die ervoor kunnen zorgen dat een langdurige relatie niet haalbaar is. De Kreeft is behoudend, wat van de Tweelingen niet gezegd kan worden. Deze behoudendheid zorgt ervoor dat de Kreeft gesteld is op traditie. De Tweelingen plaatst nogal wat vraagtekens bij zaken die voor de Kreeft gevoelsmatig als waarheid zijn. De Kreeft houdt van romantiek, de Tweelingen van feiten. De Tweelingen leeft vanuit zijn verstand en zal vaak de gevoelens van de Kreeft onderuit halen. De Kreeft houdt van een eigen thuis, gezelligheid, hechte familieband en gezinsleven. De Tweelingen wil avontuur, vrijheid en veel afwisseling.. Het kan soms zijn dat de Tweelingen de gevoelige Kreeft raakt met zijn scherpe woorden. De Kreeft kan zich hier moeilijk tegen verdedigen en delft het onderspit. De Kreeft kan zich aan de ander vast gaan klampen wat de Tweelingen een benauwd gevoel geeft. Een punt van overeenkomst is dat beiden niet van ruzie houden. Er is van beiden veel goede wil nodig om elkaar te begrijpen en de relatie niet tot een breuk te laten komen.

Tweelingen met Leeuw
Of deze combinatie slaagt hangt af van het aanpassingsvermogen van beiden. De Tweelingen kan zich beter aanpassen dan de Leeuw. Belangrijk punt van verschil is dat de Leeuw van traditie houdt. Hij doet dingen omdat ze zo horen en de Tweelingen heeft hier vaak lak aan. De Leeuw wil nog wel eens de baas spelen en de Tweelingen heeft niet de behoefte om wie dan ook de baas over hem te laten spelen. De leeuw heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en kan zich moeilijk vinden in de slinkse wegen en handigheidjes die de Tweelingen gebruikt om zijn zin te krijgen. De Leeuw kan soms flink humeurig zijn en de Tweelingen heeft een hekel aan een ruziemakende partner. Ander punt van conflict kan zijn wie er in het middelpunt van de belangstelling staat. In gezelschap is de Tweelingen dit vaak terwijl de Leeuw deze opeist. De Leeuw verlangt daarbij van de Tweelingen dat hij hem met de nodige égards behandelt. De Tweelingen vergeet dit vaak omdat hij er zelf geen waarde aan hecht. Als de Tweelingen zich kan aanpassen aan de Leeuw kan hij zich geen loyaler partner wensen dan de Leeuw.  De Tweelingen kan dat en daarbij ook nog doen wat hij wil. Beiden zijn niet dom waardoor een goed geestelijk contact mogelijk is.

Tweelingen met Maagd
Dit kan, óf heel goed gaan, óf totaal niet lukken. Beiden zullen steeds moeite moeten doen om problemen met een verstandelijk gesprek proberen op te lossen. Een belangrijk punt van verschil is dat de Maagd steeds nauwkeurig te werk gaat en hoge eisen stelt aan zaken. De Tweelingen neemt het hier niet zo nauw mee wat er voor zorgt dat de Maagd zich iedere keer opnieuw aan de slordige Tweelingen ergert. De Tweelingen aan de andere kant ergert zich steeds opnieuw aan de stiptheid en precisie van de Maagd. De Maagd is ook proper en gesteld op netheid. De Tweelingen laat vaak overal van alles achter zich rondslingeren. De Maagd ruimt meteen alles (logisch) op waardoor de Tweelingen zijn dingen niet kan terugvinden als hij het meteen nodig heeft. De Tweelingen haalt soms dingen door elkaar als hij iets opruimt en stopt bijv. de koffie in de suikerpot. De Maagd kan al gauw mopperen als hem iets niet zint. De Tweelingen kan hier moeilijk tegen. Pluspunt is dat beiden het leven verstandelijk benaderen en een nuchtere instelling hebben. Beiden hebben ook intellectuele interessen zodat er genoeg gesprekstof is.

Tweelingen met Weegschaal
Dit is een goede combinatie die op langere termijn een goede kans van slagen heeft. Punt van verschil is dat de Tweelingen een verstandelijke benadering heeft en de Weegschaal een gevoelsmens is. Deze gevoelens gaan gepaard met onzekerheid. De Weegschaal weet vaak niet wat hij wil en de Tweelingen wel, voor zolang het duurt. De Tweelingen kan zich ergeren aan het constante twijfelen van de Weegschaal. De Weegschaal kijkt op tegen het rechtlijnig denken van de Tweelingen totdat hij doorkrijgt dat het steeds willen veranderen ook te maken heeft met innerlijke onzekerheid. De Tweelingen is vaak nuchter en kan de artistieke Weegschaal die soms niet met beide benen op de grond staat niet altijd volgen. De Tweelingen heeft wel een goed aanpassingsvermogen en de Weegschaal houdt van harmonie zodat beiden elkaar altijd wel tegemoet zullen komen. Beiden houden van het prettige in het leven en nemen het leven dan ook makkelijk.

Tweelingen met Schorpioen
Dit is een combinatie die nog wel wat moeilijkheden kan opleveren. De agressiviteit van de Schorpioen is er hier één van. De Tweelingen is nerveus van aard en heeft behoefte aan iemand die hem rust en stabiliteit geeft. Een Schorpioen kan nog wel eens fel reageren waar de Tweelingen normaal wel goed op kan reageren. Het wordt anders wanneer hij het ergens al moeilijk mee heeft, bijv. op zijn werk, en dan thuis ook nog moeite moet doen voor de goede harmonie. Dit wordt al gauw te veel en geeft reden om een andere partner te zoeken. De Schorpioen is vaak zwart-wit is zijn meningen terwijl de Tweelingen de dingen van alle kanten bekijkt. De Schorpioen reageert vanuit zijn gevoelens en de Tweelingen vanuit zijn verstand. De Schorpioen heeft moeite om zich te uiten en is bang om gekwetst te worden. De Tweelingen is niet altijd even tactvol en kan wel eens een “grapje” maken. De gekwetste Schorpioen kan na een lange tijd dan nog terugkomen met wraak wat de Tweelingen niet kan hebben. Voor hem was het al afgedaan en uitgepraat. Er zijn weinig pluspunten voor deze twee. Beiden zullen steeds op hun hoede zijn voor elkaar wat de nodige spanningen geeft.

Tweelingen met Boogschutter
Dit is een wat moeilijke combinatie omdat beiden tegenpolen zijn van elkaar. Beiden vinden het moeilijk om begrip op te brengen voor elkaars levensinstelling. De Tweelingen houdt van feiten en de Boogschutter is liever bezig met allerlei filosofieën. Aanpassen aan elkaar zal moeilijk zijn omdat het verschil van opvatting te groot is. In het beste geval zullen deze twee tekens dan ook langs elkaar heen leven. De Boogschutter heeft minder tact dan de Tweelingen terwijl die toch ook wel eens een nare opmerking kan maken. De Boogschutter ergert zich vaak aan de “handigheidjes” van de Tweelingen want voor hem gaat eerlijkheid boven alles. Toch blijkt de Boogschutter ook niet altijd even eerlijk als hij zich voordoet. Met deze eerlijkheid strooit de Boogschutter de ander zand in de ogen om iets te verbergen. Er zijn bij deze twee tekens weinig overeenkomsten te vinden. Het enige wat ze allebei gemeen hebben is het verlangen naar vrijheid wat samengaat met reis- en treklust. Zolang men elkaar vrij laat gaat alles goed. Zodra de een de ander wil binden of zijn opvatting aan de ander wil opdringen kan er al gauw een breuk ontstaan.

Tweelingen met Steenbok
Er zijn hier niet veel overeenkomsten waardoor het moeilijk zal zijn om op lange termijn begrip voor elkaar op te brengen. Beiden hebben een totaal verschillende instelling t.o.v het leven. De Tweelingen is luchtig en neemt alles niet zo nauw, de Steenbok is ernstig en tilt er soms zwaar aan. De Steenbok zal dan ook weinig begrip voor de dartele Tweelingen hebben en kan zich hier veel zorgen over maken. De Tweelingen is een prater terwijl de Steenbok erg gesloten is. Op zich geen probleem want een prater heeft een luisteraar nodig. Het wordt een probleem als de Steenbok gaat denken “hield hij zijn mond maar eens”. De Tweelingen aan de andere kant heeft een klankbord nodig wat hij bij de Steenbok niet vindt. De Steenbok is nauwkeurig en gestructureerd. Hij vindt de Tweelingen maar rommelig omdat bij hem niets volgens plan verloopt en alles gewoon gaat zoals het komt. De Tweelingen wil vrij zijn en de Steenbok gaat zijn weg liever alleen. Beiden zijn wel verdraagzaam en bereid om wat van de ander te accepteren. Een verstandelijke relatie gaat vaak beter dan een relatie gebaseerd op gevoelens.

Tweelingen met Waterman
Dit is een hele goede combinatie en heeft alle kansen op te slagen. Natuurlijk zijn er wel wat verschillen maar deze zijn over het algemeen niet zo groot dat ze problemen op kunnen leveren. Daarbij komt dat beide tekens niet echt agressief van aard zijn. De Waterman heeft een wat beter sociaal gevoel dan de Tweelingen terwijl de Tweelingen weer wat meer met beide benen op de grond staat. Belangrijke punten van overeenkomst zijn dat beide tekens een groot verlangen hebben naar vrijheid en verandering. Een relatie tussen deze twee tekens hoeft voor beiden niet saai te worden. Allebei zorgen ze steeds weer voor iets nieuws. Beiden vinden het leuk om er op uit te gaan en vele contacten te onderhouden. De benadering van veel dingen is voor beide tekens op een verstandelijke manier zodat er veel interesse zijn. Hierdoor is er ook altijd wel wat te vertellen aan elkaar.

Tweelingen met Vissen
Dit is een combinatie die wat moeilijk kan gaan en veel aanpassing van de Tweelingen vraagt. Het grote punt van verschil is hier de nuchtere en praktische instelling van de Tweelingen. De Vissen is een erg loyaal teken als de ander sympathiek is en hem een gevoel van zekerheid kan geven. Als dit niet gebeurt gaat de Vissen al gauw naar een ander die dat wel doet. De Tweelingen weet altijd wel overal een oplossing op te vinden terwijl de overgevoelige Vissen al gauw iets ziet als een onoverkomelijk probleem. De Tweelingen kan met zijn oplossingen de Vissen wel de nodige zekerheid geven. De Vissen heeft behoefte aan romantiek en stoot zich meer dan eens aan de harde en zakelijke kant van de Tweelingen. De Tweelingen aan de andere kant stoort zich vaak aan de onpraktische Vissen die af en toe buiten het leven staat. Beiden zijn niet zo accuraat maar of dat ook een pluspunt is? Een relatie tussen deze twee tekens kan een huishouden van Jan Steen geven wat voor anderen wat vreemd overkomt maar waar beide tekens zich wel gelukkig in voelen.

 

Plaats een reactie
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioene
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer