Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Kreeft
De gevoelige Kreeft is een kwetsbaar teken en heeft behoefte aan een partner die zekerheid kan bieden. Hij zal goed zorgen voor iedereen die zijn emoties begrijpt. Tekens die te krachtig zijn kunnen hier veel moeite mee hebben en zullen de Kreeft al gauw niet meer serieus nemen.

Kreeft met Ram
Grootste moeilijkheid in deze relatie is de behoefte aan vrijheid van de Ram waar de Kreeft heel moeilijk me om kan gaan. Daarbij is de Ram gauw ongeduldig, snel kriegel en zeggen dan wel eens iets wat de gevoelige Kreeft diep kan kwetsen. Als reactie hierop gaat de Kreeft mopperen waar de Ram zich dan weer aan stoort en zo is de herrie compleet. De Ram is van nature vaak weg en is ook niet de beste huisvrouw of –man terwijl de Kreeft van huiselijkheid houdt. De Ram is type die zich richt op feiten en heeft geen oog voor de romantische gevoelens van de Kreeft. Een pluspunt voor deze tekens is dat de Kreeft de neiging heeft om te verzorgen en de Ram behoefte heeft aan verzorging omdat hij weinig aandacht aan zichzelf besteedt. Hij is vaak druk bezig met het bereiken van één of ander doel dat hij daar geen tijd voor heeft. De Kreeft is dan de persoon om voor de Ram te zorgen. De Kreeft zal zich veel moeten ontzeggen voor de Ram omdat die vaak alleen zijn eigen belang ziet. Toch kan de Kreeft zich goed wegcijferen voor iemand die hij lief heeft. De Ram kan met zijn soms agressieve houding en het vooropstellen van eigenbelang er voor zorgen dat de Kreeft het opgeeft. Of de Ram geeft het zelf op omdat hij er genoeg van krijgt en behoefte heeft aan afwisseling van partner.

Kreeft met Stier
Deze twee tekens hebben een goede kans van slagen. Er zijn weinig grote verschillen behalve dan dat de Stier wel eens koppig kan zijn. De Kreeft is makkelijk en past zich redelijk goed aan waardoor er niet gauw moeilijkheden ontstaan. De Stier zal zijn driftbuien wel wat moeten temperen om de Kreeft niet al te diep te raken. Beiden zijn gevoelstekens maar zullen ze allebei niet zo gauw uiten. Beiden hebben ook gevoel voor kunst en schoonheid en zijn erg behoudend. Geen van tweeën lopen snel warm voor iets nieuws. Het levensritme van beiden is gematigd waardoor ze elkaar niet op zullen jagen. De Stier houdt van zijn gemak en vindt het fijn om verzorgd te worden. De Kreeft vindt het heerlijk om zijn geliefde te verzorgen. Nadeel kan zijn dat geen van beiden snel initiatief zal nemen. Daardoor blijft er veel bij het oude, ook dat wat al vervangen had moeten worden. De Stier is dan degene die na een tijdje als eerste enthousiast wordt. Hij zal het voortouw moet nemen want de Kreeft wil alles vast houden. Beiden tekens zijn trouw van aard en zullen de ander niet gauw in de steek laten.

Kreeft met Tweelingen
Hier zijn niet zo veel overeenkomsten waardoor een blijvend samengaan twijfelachtig wordt. De Tweelingen heeft een grote drang naar vrijheid en afwisseling terwijl de Kreeft sterk behoudend is. De Tweelingen neemt dingen niet zo nauw. Hij heeft een vlotte, oppervlakkige instelling i.t.t. de Kreeft die alles serieus neemt en veel waarde hecht aan gevoelsdiepte. Zo zal de Tweelingen veel praten over feiten en zaken terwijl de Kreeft iets wil wat zijn gevoel aanspreekt. Dat is iets wat de Tweelingen niet kan geven. De Tweelingen kan goed, als het hem uitkomt, de rol spelen waar de ander behoefte aan heeft maar niet voor langere tijd, laat staan altijd. De Tweelingen krijgt er al gauw genoeg van en zoekt weer een ander om zich mee te vereenzelvigen. Hiermee laat hij weer zien hoe hij is, nuchter, feitelijk en veelzijdig. De Tweelingen kan weinig begrip opbrengen voor de gevoelsmatige benadering van de Kreeft. De Kreeft heeft een sterke familiebinding terwijl de Tweelingen helemaal geen behoefte voelt om met wie dan ook een hechtere band te hebben, ook niet met familie. Beiden tekens houden niet van ruzie. De Kreeft zal als dit wel gebeurd zich vaak als eerste opofferen. De Tweelingen probeert er met een leugentje om bestwil onderuit te komen.

Kreeft met Kreeft
Hier zijn veel overeenkomsten en beiden zullen zich al snel herkennen in de ander. Een combinatie van twee Kreeft kan heel goed gaan. Allebei hebben ze behoefte aan gevoelsmatig contact en zekerheid. Een probleem kan zijn dat geen van tweeën initiatief neemt tot iets en vaak wordt vastgehouden aan allerlei gewoonten die in de buitenwereld allang niet meer in gebruik zijn. Het contact met de buitenwereld kan daardoor steeds moeilijker worden. Zolang men elkaar heeft gaat alles goed. Het wordt anders als één van beiden komt te overlijden of er op een andere manier afscheid genomen moet worden van elkaar. De ander blijft dan alleen achter in een leven waar hij niet echt aan heeft deelgenomen en dus een buitenstaander is geworden. Het is voor die partner dan erg moeilijk om alleen door te gaan. Daarbij komt dat de Kreeft niet makkelijk aansluiting zoekt bij een ander. Het duurt een hele tijd voor de Kreeft zich weer kan openstellen voor een nieuwe gevoelsband.

Kreeft met Leeuw
Dit is een combinatie die wat moeilijkheden kan opleveren. Een groot verschil is dat de Leeuw graag het middelpunt van een groep wil zijn terwijl de Kreeft zich niet in een groep wil begeven. Hierdoor kan het zijn dat men te weinig contact met elkaar heeft en uit elkaar groeit. Wel is het zo dat de Kreeft-vrouw bereid is om tegen haar partner op te kijken en dat is iets wat de Leeuw-man bijzonder prettig vindt. Andersom zal de uitwerking hiervan alleen maar ergernis oplevert. De Leeuw kan nog wel eens agressief zijn waar de Kreeft niet mee om kan gaan. Ook kan de Leeuw zeer royaal leven terwijl de Kreeft heel erg spaarzaam en behoudend is. Het kan zijn dat de Leeuw zich beperkt of gecontroleerd voelt in zijn doen en laten door deze spaarzaamheid. De Kreeft kan zich ergeren aan het “stoer-doen”van de Leeuw die zich op zijn beurt ergert aan de kleinzieligheid en het mopperen van de Kreeft. Beiden zijn eerlijk ingesteld waardoor er wederzijds vertrouwen ontstaat. Beiden zin ook emotionele tekens waarvan de Leeuw ze minder snel zal uiten om gezichtsverlies te voorkomen. Beiden zijn behoudend, de Kreeft uit angst voor het nieuwe, de Leeuw om zijn autoriteit te bevestigen. Als de Kreeft genoeg aandacht schenkt aan het wel en wee van de Leeuw zonder hem te belemmeren zal deze combinatie meestal goed gaan.

Kreeft met Maagd
Dit heeft een redelijke kans van slagen. Allebei zijn wel kritisch ingesteld, de Kreeft gevoelsmatig en de Maagd verstandelijk. Wanneer er een conflict is zal de maagd het ook altijd winnen. Deze verstandelijke instelling kan voor moeilijkheden zorgen omdat de Kreeft gevoelszekerheid nodig heeft. Het enige wat de Maagd doet met zijn verstandelijke instelling is op kritische wijze vraagtekens zetten bij de stellingen die de Kreeft als gevoelszekerheden heeft aangenomen. De Kreeft begint daardoor aan alles te twijfelen. Wat voor de Kreeft dus een steun was wordt door de kritische Maagd volledig onder zijn voeten weggeslagen. Een Maagd kan wel leven met twijfels maar de Kreeft niet. De Maagd kan soms wel eens een scherpe opmerking maken die niet zo bedoeld is maar meer als steekspelletje dient. De gevoelige Kreeft ziet dit als kwetsend en trekt zich terug of gaat huilen. Beiden zijn spaarzaam en hechten aan materiële zekerheid en weten de dingen op de juiste waarden te schatten. De Kreeft geeft sneller uit aan iets dat mooi is, de Maagd omdat het praktisch is. Geen van beiden zijn societymensen en kunnen het goed met elkaar vinden. De Maagd mag alleen de romantische kant niet vergeten en de Kreeft moet er rekening mee houden dat de Maagd niet echt geïnteresseerd is in kleine dingen van de dag en zeker geen prietpraat over familie.

Kreeft met Weegschaal
Dit kan een goede combinatie zijn als beiden rekening houden met elkaar. Een groot verschil hier is dat de Weegschaal sterk gericht is op de buitenwereld en wil graag uitgaan, de Kreeft is meer naar binnen gericht en wil eerder gezellig thuisblijven. De Kreeft wil emotionele zekerheid. De Weegschaal is nog wel een onevenwichtig en dat kan de Kreeft flink onzeker maken. De Weegschaal is nogal vrij in erotische aangelegenheden. Hij neemt het sowieso niet zo nauw met wat wel en niet hoort. Dit hoeft geen problemen te geven als men zich wat aanpast aan elkaar. Beiden zijn gevoelstekens waarvan de Weegschaal meer oppervlakkiger is dan de Kreeft. Beiden houden van kunst en mooie dingen. De Weegschaal heeft behoefte aan erkenning en wil graag het middelpunt zijn. De Kreeft gunt de Weegschaal dit omdat hij er zelf weinig behoefte aan heeft. Beiden hebben een hekel aan ruzie en zullen niet overgaan tot agressief gedrag om tot een oplossing te komen. De Kreeft kan van de Weegschaal leren om meer van het leven te genieten en dingen niet al te zwaar te nemen. De Weegschaal kan van de Kreeft leren dat men ook van het leven kan genieten en vaak op een meer intensere manier dan het oppervlakkige uitgaansleven.

Kreeft met Schorpioen
Dit kan een goede combinatie zijn maar in de praktijk gaat het nog wel eens mis. Het grootste probleem is de agressieve aard van de Schorpioen als er iets gebeurt wat het niet zint. De Schorpioen kan flink sarcastische opmerkingen maken die de overgevoelige Kreeft diep kunnen raken. Vaak is de gevoelsband al lang stuk voordat de Schorpioen er erg in heeft dat dit komt door zijn scherpte. Als de relatie goed wil blijven zal de Schorpioen rekening moeten houden met zijn scherpte en deze wat indammen. Er zijn ook punten die een hechte band kunnen scheppen. De Schorpioen is eerlijk en erg loyaal tegenover iemand die ze graag mogen. Hij eist hierbij wel strikte loyaliteit van de ander terug. De Kreeft is heel erg trouw en blijft dit ook als hij goed behandeld wordt. Hier hoort ook een gevoelsvolle benadering bij wat voor de Schorpioen erg moeilijk is. Niet dat deze geen gevoelsleven heeft want het gevoel van de Schorpioen is juist heel sterk. Het is voor hem alleen moeilijk om zich gevoelsmatig te uiten. Daardoor lijkt de Schorpioen stug en kan hij de Kreeft niet vaak tegemoet komen hierin. Voor de Kreeft is dit erg moeilijk want die heeft behoefte aan menselijke warmte. Als de Kreeft de Schorpioen mee laat delen van zijn eigen gevoelswarmte zal de Schorpioen zich langzaam open gaan stellen. Ook de Schorpioen heeft behoefte aan warme kameraadschap ook al zal hij dat niet gauw toegeven. De Schorpioen kan voor de onzekere Kreeft een krachtige steun zijn.

Kreeft met Boogschutter
Deze tekens hebben niet veel gemeen maar een combinatie kan toch goed slagen. Een probleem hier is wel de drang naar vrijheid van de Boogschutter en het sterke verlangen naar geborgenheid van de Kreeft. De Boogschutter trekt er graag op uit en de Kreeft blijft liever in zijn eigen vertrouwde omgeving. De Boogschutter wil hoge doelen najagen. De Kreeft houdt zich meer bezig met dat wat praktisch haalbaar is. De Boogschutter draagt het hart op de tong en zegt nog wel eens iets wat de Kreeft kan kwetsen. En de Kreeft is gauw gekwetst dus dit kan moeilijkheden geven. Beiden hebben wel hoge morele normen alleen wel allebei voor het maskeren van eigen motieven. Wanneer men dit door heeft van elkaar zal het geaccepteerd worden. Als één er van oprecht is en de ander niet zal het moeilijker worden. De spiritualiteit van de Boogschutter kan een stimulans zijn voor de Kreeft en de Kreeft kan ervoor zorgen dat de Boogschutter wat meer met beide benen op de grond blijft staan.

Kreeft met Steenbok
Dit zijn twee tegenpolen. Dit kan goed gaan als beiden hun best doen om de ander te begrijpen. De Steenbok is stug en gesloten en maakt van een koude indruk ook al zijn ze dat niet. Ze kunnen allen hun gevoelens moeilijk uiten. De Kreeft kan dit moeilijk begrijpen omdat die behoefte heeft aan gevoelswarmte. De Steenbok is daardoor vaak hard en veeleisend, voor anderen en zichzelf. Het komt over alsof de Steenbok alles wat met gevoel te maken heeft buitensluit. De Kreeft hoeft dan ook geen romantiek te verwachten van de Steenbok. De Steenbok wil graag alleen zijn zonder iemand om zich heen terwijl de Kreeft zich alleen maar geborgen kan voelen met iemand om zich heen. Dit kan een probleem geven. De Steenbok is een harde werker en net als de Kreeft erg zuinig. De Kreeft zal op emotioneel vlak wat zekerheid te kort komen maar op materieel vlak ontbreekt het hem hier door de Steenbok echt niet aan. De Steenbok is erg blij met de zorg van de Kreeft maar zal hier weinig waardering voor geven. De Steenbok kan de Kreeft leren minder kwetsbaar te zijn. Als de Kreeft door de dikke muur van de Steenbok heen kan komen zal hij zien dat er meer gevoel zit dan hij gedacht had.

Kreeft met Waterman
Dit is een twijfelachtige combinatie. De Waterman heeft een grote drang naar vrijheid en de Kreeft wil graag zekerheid. De Waterman houdt van alles wat nieuw is en de Kreeft is erg behoudend. Als de Waterman ergens op uit is gekeken en het wil vervangen is de Kreeft er net een beetje aan gewend. De Waterman heeft een sterk sociaal gevoel, soms zo sterk dat het eigen gezin op de tweede plaats komt om anderen te kunnen helpen. Hierdoor kan de Kreeft zich tekort gedaan voelen. De Waterman staat snel in vuur en vlam terwijl de Kreeft meer met beide benen op de grond staat. Geen van beiden houdt van ruzie. De Waterman zal het probleem verstandelijk op willen lossen terwijl de Kreeft het op een gevoelsmatige manier benadert. Bij deze combinatie is het zelfs met goede wil moeilijk om binding te krijgen met elkaar. Waardoor men op den duur naast elkaar gaat leven.

Kreeft met Vissen
Hier zijn veel overeenkomsten die er voor zorgen dat deze combinatie goed kan slagen. De Vissen is minder materialistisch dan de Kreeft. De Vissen kan makkelijk afstand doen van bezit en zijn geld zomaar weggeven of spenderen aan allerlei genoegens. De Vissen heeft zichzelf niet altijd in de hand en hier zal de Kreeft wat sturing moeten geven. Met de Vissen zal er voor de Kreeft geen materiele zekerheid zijn maar des te meer gevoelsleven. Als de Kreeft de Vissen goed behandelt zal deze veel voor hem over hebben of zichzelf helemaal voor hem in gaat zetten. Dit is ook iets wat de Kreeft graag doet dus beiden zullen niets van elkaar te kort komen. De neiging van de Kreeft om te gaan mopperen zal bij de Vissen niet altijd in goede aarde vallen want hij kan hier niet zo goed tegen. Als de Kreeft dit niet in de hand houdt zal de Vissen zich terugtrekken en op zoek gaan naar iemand die niet steeds kritiek op hem heeft. Geen van beiden zijn agressief en problemen worden gevoelsmatig opgelost. Beiden tekens zijn bereid om zich volledig aan de ander te binden op basis van eerlijkheid en oprechtheid. Dit is waarom deze combinatie een grote kans van slagen heeft.

 

Plaats een reactie
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioene
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer