Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Weegschaal
De altijd naar evenwicht zoekende Weegschaal loopt met een grote boog om tekens die confronteren en de harmonie verstoren. Tekens die willen weten waar ze aan toe zijn zullen een andere balans moeten zoeken.

Weegschaal met Ram
Hier zijn veel grote verschillen die de nodige problemen kunnen veroorzaken. Beiden hebben een totaal andere levensinstelling. De Ram holt vooruit om zijn eigen weg te gaan en kijkt niet of hij dat wat hij op zijn weg tegenkomt omverloopt. De Weegschaal zal juist alles doen om de belangen van anderen niet te schaden. De Ram is gauw uit zijn hum en zal zijn boosheid op de ander afreageren. De Weegschaal kan niet leven met iemand die vaak uit zijn hum is en daarbij, soms onredelijk, scherp wordt. Hij wil graag vertoeven in een harmonieuze sfeer. De Ram wil graag de baas spelen. Dit is iets wat de Weegschaal niet zo erg vindt als hij maar voldoende bewonderd wordt en aandacht krijgt. Helaas zal de Ram hierin tekort schieten. Hij houdt niet zo van al die poppenkast. De Weegschaal voelt zich dan al snel in de steek gelaten en gaat zijn heil ergens anders zoeken. Beiden kunnen elkaar wel goed aanvullen. De Ram moet zijn humeur een beetje te beperken en de Weegschaal zal tevreden moeten zijn met wat minder aandacht. Mogelijk leert de Ram dan wat meer sociaal te zijn en kan de Weegschaal wat zelfverzekerder worden.

Weegschaal met Stier
Als de Stier zich wat weet te beheersen zal deze combinatie goed kunnen slagen. De Stier kan af en toe heel erg boos worden waar de Weegschaal helemaal niet tegen kan. De Stier is soms ontzettend eigenwijs. De Weegschaal kan dit zo goed opvangen dat het lijkt alsof de Stier zijn zin krijgt en toch doet wat de Weegschaal van hem verlangt. Beiden zijn materialistisch.  De Weegschaal houdt meer van uitgaan dan de Stier. Deze vindt het ook wel leuk maar wil er niet teveel moeite voor doen. De Stier zit liever gezellig thuis en heeft geen behoefte aan steeds nieuwe gezichten. Dit kan met wat geven en nemen opgelost worden. Beiden kunnen genieten van kunst en mooie dingen en houden er ook van om soms lekker niets te doen. De Stier is meer emotioneel en zal zich eerder met hart en ziel ergens aan geven dan de Weegschaal. Deze is soms wat meer oppervlakkiger. De Stier weet meestal heel goed wat hij wil en kan hiermee een grote steun zijn voor de twijfelende Weegschaal.

Weegschaal met Tweelingen
Beiden tekens hebben verschillende levensinstellingen. Ondanks dat kan het toch heel goed gaan tussen beiden. De Tweelingen leeft meer vanuit zijn verstand en de Weegschaal is meer een gevoelsmens. De Tweelingen maakt plannen, zet schema’s op en doet alles zo efficiënt mogelijk. De Weegschaal kan zich nog wel eens ergeren aan dit nuchtere, verstandelijke optreden waarin geen ruimte is voor romantiek. De Tweelingen kan echter goed toneelspelen en speelt deze rol wel als het nodig is. Tweelingen zijn bijzonder beweeglijk en nerveus. Hij kan hiermee de Weegschaal, die op zijn rust is gesteld, wel eens op de zenuwen gaan werken. De Tweelingen kan zich ergeren aan de Weegschaal doordat die vaak meer met zichzelf bezig is dan dat ze moeite doen om ruime algemene kennis te ontwikkelen. De gesprekstof tussen beiden is daardoor beperkt en dat ligt niet aan de Tweelingen. Beiden hebben behoefte aan contacten met veel mensen en vinden het heerlijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Samen uitgaan is iets wat dan ook veel zal gebeuren. Beiden weten goed rekening te houden met anderen in de zin van wat wel en niet kan. Ook houden deze twee tekens heel goed rekening met elkaar en weten elkaar goed vrij te laten. Het kan dan gebeuren dat de Weegschaal sympathie voelt voor een ander maar ook de Tweelingen wil zijn vrijheid op dit gebied. Juist doordat men elkaar op dit gebied geheel vrij kan laten en er geen grote verschillen in karakter zijn, voelt men zich sterk tot elkaar verbonden. De kans dat de avontuurtjes tot een blijvende breuk zal leiden wordt daardoor bijzonder klein.

Weegschaal met Kreeft
Er wordt gezegd dat dit niet zo goed zou gaan maar dat kan best meevallen. Het grootste probleem is tussen beiden is dat de Kreeft meer gericht is naar binnen en de Weegschaal juist meer naar buiten toe is gericht. De Kreeft is het liefst thuis en doet alles om het daar zo gezellig mogelijk te maken wat de Weegschaal zeker zal waarderen. Als er kinderen zijn zal de Kreeft deze op de eerste plaats stellen, dan de huiselijke taken en daarna komt pas de partner. De Weegschaal, die graag het charmante middelpunt wil zijn neemt dit niet. De Kreeft vindt dat de Weegschaal iemand is die zich teveel bezig houdt met zichzelf. De Kreeft kan zich ook ergeren aan de oppervlakkige manier van leven van de Weegschaal en dat deze het niet zo nauw neemt met (huwelijks)trouw en alles wat daar bij hoort. De Kreeft is erg aan tradities gebonden. De Weegschaal zal altijd moeite doen om de sfeer zo harmonieus mogelijk te houden en dat is juist waar de Kreeft heel erg ontvankelijk voor is. De gevoelige Kreeft is snel gekwetst en hij vindt het dan fijn om bij iemand te zijn die hier rekening mee houdt. De Kreeft zal zijn drang om aan de ander te hangen wat moeten afremmen en de Weegschaal zal er op moeten letten om niet te royaal met geld om te gaan. De Kreeft ie erg behoudend.

Weegschaal met Leeuw
Hier zijn wel wat verschillen. De Leeuw wil graag de baas spelen. De Weegschaal vindt het niet erg als de ander de leiding wil nemen zolang hij maar aan zijn trekken komt. De Leeuw kan wel eens heel erg boos worden waar de Weegschaal helemaal niet tegen kan. Hij wordt hier erg onzeker door. Beiden tekens zijn erg gevoelig voor vleierij en willen een partner die hen zo nu en dan blijken van waardering geeft. Als beiden hier rekening mee houden is er geen probleem maar als één van de twee zichzelf belangrijker vindt dan de ander kan het wel eens moeilijk worden. Beiden houden van een royale levenswijze. De Weegschaal met meer goede smaak en de Leeuw met alles dat duur moet zijn. Beiden doen moeite om contacten te onderhouden met anderen waarbij de Leeuw nog wel eens uit de hoogte wil doen en de Weegschaal graag met iedereen gelijk wil zijn, mits ze veel belangstelling voor hem tonen. Beiden kunnen goed vergeven. De Weegschaal omdat hij behoefte heeft aan rust en de Leeuw vanuit zijn grootmoedigheid. De Weegschaal kan zich bij anderen het beste aanpassen en het meest geliefd maken. De Leeuw wordt gewaardeerd om wat hij doet. De Weegschaal maakt niet gauw ruzie. De Leeuw zal ruzie vaak alleen gebruiken om “ongehoorzaamheid” te bestraffen. In zijn hart houdt hij er ook niet van. Over het algemeen zijn deze twee tekens vrij op hun gemak gestelde tekens wat ze goed van elkaar kunnen begrijpen.

Weegschaal met Maagd
Dit samengaan kan heel wat moeilijkheden opleveren. De Maagd is bijzonder kritisch en let op ieder detail. Hij ziet dan ook snel fouten bij anderen en bij de partner. Daarbij is de Maagd geneigd om deze fouten ook te bekritiseren. Hij vergeet daarbij dat hij wel de splinter in andermans oog ziet maar niet de balk in zijn eigen oog. Soms kan de Maagd overal fouten in gaan zien waarmee hij de niet zo precies werkende Weegschaal tot wanhoop drijft. De Maagd wil graag leven volgens vaste regels. De Weegschaal wil genoeglijk leven en vindt die regels maar gezeur. De Weegschaal houdt niet van gezeur en dat is iets wat helaas nog wel eens voorkomt bij de Maagd. De Maagd is geen sociaal teken en houdt niet zo van uitgaan. Hij kan ook niet echt genieten van het leven terwijl de Weegschaal hier volop mee bezig wil zijn. De Maagd bekijkt alles vanuit zijn verstand en heeft geen tijd voor romantiek. De Weegschaal heeft hier juist heel veel behoefte aan. Beiden zijn innerlijk onzeker en zullen hierdoor weinig steun aan elkaar hebben. De Weegschaal verlangt naar liefde en medegevoel. Het zal moeilik zijn voor de Maagd om dat te kunnen geven. Het is bij deze tekens vaak de Weegschaal die zich aanpast aan de Maagd. Het is alleen de vraag voor hoe lang want bij de Weegschaal blijft de behoefte aan aandacht.

Weegschaal met Weegschaal
Deze combinatie gaat bijna altijd goed omdat er heel weinig punten zijn die kunnen botsen. Twee tekens met dezelfde eigenschappen zullen elkaar des te meer begrijpen en aanvoelen. Beiden houden niet van ruzie en zullen er alles aan doen om een zo harmonisch mogelijk leven te leiden. Wat eventueel moeilijkheden kan geven is de narcistische houding van beiden. Alletwee hebben de sterke behoefte om het charmante middelpunt te zijn en kunnen daardoor de ander nog wel eens op een tweede plaats zetten. Dit is iets waar beiden rekening mee moeten houden. Vaak gebeurd het onbewust en begrijpen ze niet dat de liefde bij de ander op een gegeven over is. Als beiden er echter rekening mee houden en de ander er ook bij betrekken als ze zelf in het middelpunt staan, dan zal de band alleen maar steviger worden.

Weegschaal met Schorpioen
Hier zijn wat problemen en dit zal in de meeste gevallen niet goed gaan. Beiden hebben een verschillende levensinstelling. De Schorpioen is erg uitgesproken in alles wat hij doet en is erg zwart-wit. Hij heeft weinig ruimte voor begrip. De Weegschaal is niet echt een uitgesproken type en houdt het liever bij de gulden middenweg. De Schorpioen irriteert zich steeds aan de Weegschaal die steeds zoekt naar een voor beide aanvaardbare oplossing. Voor de Schorpioen is een compromis geen oplossing. Voor hem geldt: de één heeft gelijk - de ander niet! De Weegschaal zal zoveel mogelijk proberen om problemen uit de weg gaan en te voorkomen. De Schorpioen gaat niets uit de weg en gaat door tot de problemen door hem overwonnen zijn. De Weegschaal is diplomatisch en heeft een charmant optreden. De Schorpioen is resoluut, zelden liefdevol en zacht en zeker niet diplomatisch. De Schorpioen laat duidelijk merken wat hij vindt en kan bijzonder scherp zijn tot kwetsend toe. De Weegschaal kan hier helemaal niet tegen. 

Weegschaal met Boogschutter
Er zijn hier wel wat verschillen maar door het aanpassingsvermogen van de Weegschaal kan het lukken. De Boogschutter is een idealist. Voor hem heeft het geestelijke meer waarde dan het materiële. De Weegschaal is een uitgesproken materialist en houdt van de genoegens van het leven. Hij loopt niet warm voor hoogdravende filosofieën. De Boogschutter is of heel erg eerlijk of doet zich in ieder geval voor als iemand die dat is. Dit zorgt ervoor dat hij heel erg open kan zijn tegen derden. Zo lopen ze wel eens te koop met huiselijke problemen. Dit is iets wat de Weegschaal verschrikkelijk vindt. Hij is van mening dat je de vuile was niet buiten hangt. De openheid van de Boogschutter zorgt er ook voor dat hij denkt dat hij alles maar kan zeggen, ook als er derden bij zijn. Het ontbreekt de Boogschutter, i.t.t. de Weegschaal, aan tact. Beiden zijn niet erg agressief en hechten veel waarde aan een rustige leefomgeving. 

Weegschaal met Steenbok
Dit is een combinatie die wat moeilijkheden kan geven. De Weegschaal heeft grote behoefte aan genegenheid en gevoelswarmte van de ander. Voor de Steenbok is dit iets wat hij maar moeilijk kan geven. Hij heeft wel veel gevoelens maar kan ze niet overbrengen. De Steenbok is iemand die serieus in het leven staat en bereid is om zijn levenstaak te volbrengen. De Weegschaal is eerder het tegenovergestelde. Hij doet wel zijn plicht maar zal zich niet echt ergens veel voor inspannen, zeker als het geen vermeerdering van populariteit oplevert. De Steenbok vindt de Weegschaal dan ook al gauw een oppervlakkig iemand en de Weegschaal vindt de Steenbok maar een saaie piet. De Steenbok is erg spaarzaam en geeft niet graag geld uit aan dingen die alleen maar mooi zijn. De Weegschaal is daar veel makkelijker in en hij is dan ook de echte levensgenieter wat van de Steenbok niet gezegd kan worden. De Steenbok zal moeten proberen om meer gevoel te uiten aan de ander. De Weegschaal zal genoegen moeten nemen met wat minder openlijke bewondering dan dat hij zou willen. Een gebrek aan uiterlijke waardering wil niet zeggen dat men helemaal niet geliefd wordt.

Weegschaal met Waterman
Deze twee geven samen meestal weinig problemen. De Waterman heeft een grote drang naar persoonlijke vrijheid. De Weegschaal heeft een grote behoefte aan aandacht. De Waterman die op zijn vrijheid is gesteld kan dat wel een als hinderlijk ervaren. Niet omdat hij het niet wil geven maar meer omdat hij er steeds rekening mee moet houden. De Weegschaal vindt het vervelend als er van plan wordt veranderd, iets waar de Waterman goed in is. Het verstoord de rust van de Weegschaal en maakt hem vaak onzeker. Beiden zijn tekens die rekening houden met de ander. Allebei houden er niet van om ruzie te maken. De Waterman is meestal de dynamische in deze relatie en de Weegschaal de volgzame. De Waterman kan soms in zijn eigen dingen opgaan waardoor hij vergeet voldoende aandacht aan de Weegschaal te besteden. Hij doet dit niet bewust en een subtiele hint van de Weegschaal is vaak al genoeg om hem weer alert te maken. De weegschaal kan een rustgevende invloed hebben op de wat nerveuze Waterman. De Waterman kan de Weegschaal helpen zijn narcistische gevoel wat om te zetten in een meer socialer gevoel.

Weegschaal met Vissen
De harmonie zal hier vaak uitstekend zijn maar het gevaar bestaat dat er een tekort aan dynamiek is. Beiden zijn nogal onzeker en zullen al gauw beslissingen aan de ander overlaten. Op deze manier zal er weinig gedaan worden. De Weegschaal zal uiteindelijk, als het zijn rust gaat verstoren, de eerste stappen gaan nemen. Beiden willen elkaar teveel ontzien waardoor er niet echt iets goed wordt uitgesproken. Het gevolg hiervan is dat de punten van ergernis blijven bestaan en steeds grotere vormen aan gaan nemen. De Weegschaal wil graag het middelpunt zijn en de Vis heeft nog wel eens de neiging om op te gaan in zijn werk of het helpen van anderen. Hierdoor komt de Weegschaal veel aandacht te kort. Beiden hebben een sterk gevoelsleven wat bij de Vissen wel sterker is dan bij de Weegschaal. Beiden kunnen elkaar gevoelsmatig goed aanvoelen en zijn bereid om spanningen te vermijden.

 

Plaats een reactie
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioene
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar
 

 

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer