Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Schorpioen
De ondoorgrondelijke Schorpioen fascineert iedereen die van magie en intriges houdt. Hij wroet daar waar niemand het kan zien. Tekens die van openheid houden en wat oppervlakkig zijn zullen geen aansluiting vinden bij dit teken. Hij gaat meer voor degene met diepgang.

Schorpioen met Ram
Hier zitten wat haken en ogen aan en of het stand blijft houden is zeer de vraag. Beiden kunnen nogal agressief reageren waardoor bij een ruzie de vonken er van af zullen springen. De Ram zegt nogal gauw iets als het hem niet zint waarop de Schorpioen stekelig zal reageren. Als de Ram stoom heeft afgeblazen is het bij hem ook over. Bij de Schorpioen blijft het echter nog lang nawerken. Zo kan de Schorpioen, misschien na weken, ineens terugkomen met een stekelige opmerking op iets dat de Ram allang vergeten is. Zo is het de Schorpioen die eigenlijk de oorzaak is van veel problemen. Als hij het verleden zou kunnen laten rusten dan zouden er heel wat minder onaangenaamheden zijn. De Ram heeft een grote drang naar vrijheid en de Schorpioen is erg behoudend. De Schorpioen heeft sterk de neiging om de Ram te binden die zich uiteindelijk vrij gaat vechten. Beiden kunnen zich, en met name de Schorpioen, moeilijk gevoelsmatig openstellen voor de ander. Het gevolg hiervan is dat men elkaar alleen leert kennen aan de buitenkant en echte diepe gevoelswaarden, die belangrijk zijn voor een band, verloren gaan.

Schorpioen met Stier
Deze tekens zijn elkaars tegenpolen. Dit kan goed gaan of grote moeilijkheden geven. Belangrijk hier is om aan te passen aan de ander omdat beiden een andere instelling hebben. Voor de Stier is dat veel makkelijker dan voor de Schorpioen. De onverdraagzaamheid van de Schorpioen zorgt er meestal ook voor dat het misgaat. Voor de Stier is zijn rust het allerbelangrijkste en hij wil zeker niet opgejaagd worden. Voor de Schorpioen is dat moeilijk want die wil nog wel eens wat forceren. De Schorpioen heeft ook moeite om de ander genoeg vrijheid te gunnen om zichzelf te ontplooien. De Stier heeft een groot incasseringsvermogen en kan de stekeligheden van de Schorpioen goed opvangen. Maar als de Schorpioen zijn zin door wil drijven kan de Stier bijzonder koppig zijn. Daar kan zelfs de Schorpioen niet tegenop. De Stier kan veel warmte geven en dat is precies wat de Schorpioen nodig heeft. De Stier is over het algemeen trouw en loyaal. Dit zijn eigenschappen die de Schorpioen ook van zijn partner eist. Stieren kunnen, net als de Schorpioen, heel erg jaloers zijn en ontrouw van de ander zal niet gauw geaccepteerd worden. De stier kan eerder vergeven dan de Schorpioen. Deze kan het soms helemaal niet. Het duurt heel lang voor de Stier boos is maar als het zover is dan is het een geduchte tegenstander. Scènes genieten niet de voorkeur bij de Stier omdat deze liever voor een rustige en harmonieuze sfeer kiezen.

Schorpioen met Tweelingen
Dit is een combinatie die samen niets gemeen hebben. De Schorpioen leeft meer vanuit zijn gevoel en de Tweelingen vanuit zijn verstand. De Tweelingen zal nooit begrijpen waarom de Schorpioen zich zo druk maakt en kan zich hier vrolijk over maken. Voor de Schorpioen is dat olie op het vuur want als die maar enigszins merkt dat hij niet serieus wordt genomen, wordt hij steeds bozer. Hij kan het niet hebben dat de ander hem niet voor vol aanziet. Het gedrag van de Schorpioen is vaak wel zo dat iemand, die het verstandelijk bekijkt, hem moeilijk serieus kan nemen. De Schorpioen zal rekening houden met de listen van de ander. De Tweelingen is geslepen en een meester in het om de tuin leiden van de ander. De Tweelingen zal dit echter niet doen als de ander hem daar geen reden voor geeft. Dit kan bijv. zijn als de Schorpioen hem teveel in zijn vrijheid wil beperken. Dat is het ergste wat men een Tweelingen aan kan doen want hij wil vrij zijn. Hij zal het dan ook niet zo nauw nemen met trouw en eeuwige liefde. De beste methode om een Tweelingen te binden is hem vrijlaten. Als de Schorpioen gaat werken met “trics” om de Tweelingen in de val te laten lopen of om zijn loyaliteit te testen zal de Tweelingen daar geen tweede keer intrappen. De Tweelingen vergeet snel maar in zijn achterhoofd onthoudt hij werkelijk gemene kwetsingen. Als hij dan de ander een hak kan zetten zal hij het ook niet laten. Dit is geen ideale combinatie en zal het vaak ook niet verder brengen dan wat oppervlakkigheid.

Schorpioen met Kreeft
Volgens zeggen zou dit een ideale combinatie zijn maar hier kunnen wat problemen zijn. De Kreeft is overgevoelig. Hij heeft er moeite mee om de scherpe, cynische en sarcastische opmerkingen van de Schorpioen op te vangen. Bij conflicten zal de Kreeft zich steeds meer in de hoek laten drukken omdat hij niet in staat is om terug te vechten. De Kreeft verwacht ook dat de ander zijn gevoelens helemaal open zal stellen terwijl dit net iets is wat de Schorpioen niet kan. De Kreeft heeft een sterke familieband. Zolang de familieleden bij de Schorpioen in de smaak vallen zal het goed gaan. Als dat niet het geval is zal de Schorpioen het ook zeker op een kwetsende manier laten merken. Wanneer de Schorpioen de Kreeft voor de keuze stelt hij of de familie, zal de Kreeft, ondanks zijn grote liefde voor de Schorpioen, toch voor zijn familie kiezen. De Kreeft verlangt naar een partner waarbij hij zich veilig en beschermd voelt. De Schorpioen kan hem dit heel goed bieden. Beiden zijn behoudend en zullen niet zomaar een band opgeven.

Schorpioen met Leeuw
Hier komen aardig wat problemen om de hoek kijken. Beiden willen de baas spelen. De Leeuw heeft een grotere geldingsdrang dan de Schorpioen. Die zou er dus verstandig aan doen om de Leeuw in de waan te laten dat hij de touwtjes in handen heeft. De Schorpioen heeft de neiging de Leeuw aan zich te willen binden en allerlei beperkingen op te leggen. Dat zal de Leeuw niet toestaan. Als de Schorpioen scherp wordt kan de Leeuw dat ook. De Leeuw heeft echter een sterker wapen dan de Schorpioen, zijn minachtend zwijgen. Dat is zelfs voor de Schorpioen onhoudbaar. De Schorpioen is bijna altijd wantrouwend en strijdt ondergronds. De Leeuw doet dit met open vizier en heeft een hekel aan geheimzinnigheid. Beiden zijn uitgesproken persoonlijkheden en het is dan ook logisch dat ze het heel vaak niet met elkaar eens zijn. De Leeuw is objectiever en beoordeelt mensen naar hun prestatie en neemt daarbij het standsverschil ook mee. Dit is iets wat voor de Schorpioen totaal onbelangrijk is. De Schorpioen heeft hele sterke sym- en antipathiën die hij ook duidelijk laat merken. Bij gezamenlijke bezigheden is de Leeuw de organisator en de Schorpioen degene die het uitvoert. De Leeuw kan vergeven als hij gekwetst is mits de Schorpioen zijn excuses aanbiedt. De Schorpioen kan dit als gezichtverlies zien en zal hier dan niet in tegemoet komen.

Schorpioen met Maagd
Dit kan in veel gevallen redelijk goed gaan. De Maagd leeft en reageert vanuit zijn verstand terwijl de Schorpioen een sterk emotionele instelling heeft die echter niet snel tot uiting zal komen. De Maagd kan op de scherpe opmerkingen van de Schorpioen een nog scherpere opmerking terugplaatsen. Dit omdat het bij hem via zijn verstand gaat en bij de Schorpioen via het gevoel. De Maagd kan al snel gaan mopperen als hem iets niet zint. De Schorpioen zet dit vaak als spijkers op laag water zoeken. De Maagd heeft weinig behoefte aan emotie en heeft dus ook geen last van het onvermogen van de Schorpioen om zijn gevoelens te uiten. De verstandelijke instelling van de Maagd kan de Schorpioen afremmen en behoeden voor overhaaste of ondoordachte stappen. De Maagd is een realist, hij ziet de betrekkelijkheid en genuanceerdheid van dingen. Voor de Schorpioen is er alleen zwart of wit. Daardoor zal de Maagd objectief de dingen op hun waarde kunnen beoordelen, die de Schorpioen intuïtief aan kan voelen. De relatie kan stuklopen op het ontbreken van werkelijke liefdesgevoelens of het uiten hiervan.

Schorpioen met Weegschaal
De kansen op harmonie zijn hier niet erg groot. Beiden hebben een verschillende levensinstelling. De Schorpioen is uitgesproken en fel in zijn gehele doen en laten. De Weegschaal zal steeds zoeken naar gulden middenweg en is bereid om een compromis te sluiten omwille van de goede vrede. De Schorpioen ziet een compromis niet als een oplossing. Voor hem geldt: wel gelijk of geen gelijk. De Weegschaal zal nooit echt kleur bekennen en doet het liefste alles zonder verplichting. De Weegschaal houdt niet van de consequenties die aan een bepaalde keuze zitten terwijl de Schorpioen bereid is grote risico’s te aanvaarden als het nodig is. De Weegschaal is lief, zacht en diplomatisch maar heeft een slecht incasseringsvermogen. Op den duur kan hij de scherpe opmerkingen van de Schorpioen niet meer het hoofd bieden. Ook kan de Weegschaal moeilijk omgaan met de harde, onbuigzame en onverzoenlijke kant van de Schorpioen. Het is bij deze tekens meestal de Schorpioen die voor problemen zorgt. Als de Weegschaal een gebrek aan liefde merkt zal hij het bij een ander gaan zoeken. De Schorpioen kan dit voorkomen door regelmatig aandacht aan de Weegschaal te besteden en hem de nodige waardering geven.

Schorpioen met Schorpioen
Dit is een moeilijke combinatie die soms bijzonder goed kan gaan maar ook voor de nodige problemen kan zorgen. Het grootste probleem hier is het gebrek aan vertrouwen in elkaar. Dit kan aanleiding geven tot verdachtmakingen. De ander neemt dit natuurlijk niet en zo is het begin van een flinke ruzie ontstaan. Aan de andere kant herkent men vaak zichzelf in het scherpe reageren van de ander en is hierdoor makkelijker in staat om het te accepteren. Als beiden elkaar echt mogen zal men ook loyaal zijn tegenover elkaar. Zo kan een hechte band gevormd worden die alle problemen het hoofd kunnen bieden. Omdat er twee soorten Schorpioenen zijn, de sterk erotisch ingestelde en de niet erotische ingestelde, is het goed dat beiden Schorpioenen zijn met dezelfde instelling.

Schorpioen met Boogschutter
De kans van mislukken is hier erg groot. De Boogschutter heeft een grote behoefte aan vrijheid. De Schorpioen is meestal niet in staat om de ander genoeg of geheel vrij te laten. Omdat de Boogschutter nogal vrij met anderen omgaat kan er bij de Schorpioen al snel flinke jaloezie ontstaan. De Boogschutter ziet niet gauw ergens moeilijkheden en heeft nog wel eens de neiging de ander te zeggen wat hij er van vindt, ook waar anderen bij zijn. De Schorpioen ziet zoiets als een gezichtsverlies wat hij onder geen enkele omstandigheid kan verdragen. De Boogschutter heeft een goed incasseringsvermogen waardoor de stekelige opmerkingen van de Schorpioen hem niet zo erg raken. De Boogschutter is een open en eerlijk teken, of doet zich zo voor, waardoor de Schorpioen zijn wantrouwen wat zal verliezen en zich tegenover de ander wat meer zal gaan openstellen.

Schorpioen met Steenbok
Dit heeft een goede kans van slagen. Beiden behoren niet tot de meest uitgesproken optimistische tekens maar van de twee is de Schorpioen degene die meer positief is ingesteld. Gevoelsmatig kan het contact wat moeilijk zijn omdat beiden moeite hebben hun gevoelens te uiten. Beiden zijn serieus en kunnen zich geheel voor een gemeenschappelijk doel inzetten. De Steenbok heeft een goed incasseringsvermogen waardoor de scherpe opmerkingen van de Schorpioen hem niet kunnen raken. Daarbij heeft de Steenbok het vermogen om de Schorpioen tot rust te brengen. Over het algemeen is de Steenbok eerlijk wat de Schorpioen op prijs zal stellen. Hij heeft behoefte aan iemand waar hij van op aan kan. Beiden hebben behoefte aan zekerheid wat ze bij elkaar kunnen vinden. De Steenbok houdt niet zo van openlijke gevoelsuitingen en neemt het de ander niet kwalijk als hij daar niet zo vlot mee is. De Steenbok is trouw en zuinig wat voor de Schorpioen hel belangrijk is.

Schorpioen met Waterman
Hier kan het nog wel eens wat moeilijk gaan, zeker als de Schorpioen niet voor een groot deel aanpast aan de Waterman. De Waterman heeft een grote vrijheidsdrang. Voor hem is een partnerschap (waaronder ook verloving of huwelijk) niet meer dan een soort hechte vriendschap waarbij men bereid is om zich voor de ander in te zetten. Het is bij de Waterman niet zo dat men elkaar geheel en al toebehoort. De Waterman is een sociaal voelend type. Het kan wel eens gebeuren dat hij met een zaak van algemeen belang bezig is en daarbij de ander op een tweede plaats zet. De Schorpioen kan dat maar heel moeilik verkroppen want hij wil de enige zijn waar de ander zich aan mag wijden. De Waterman heeft vrij moderne opvattingen waar de conservatieve Schorpioen behoorlijk van kan schrikken. De Waterman is ook wat veranderlijk en wil af en toe wat nieuws. De Schorpioen houdt zich liever bij het bekende en wil het nieuwe eerst grondig onderzoeken voor hij er aan begint. Men kan elkaar heel goed aanvullen hierin. Als men genoeg waardering voor elkaars opvattingen heeft kan er een waardevolle samenwerking uit ontstaan waarbij men de zwakke punten van elkaar goed aanvult. De Waterman heeft een groot incasseringsvermogen en zal zich niet zo gauw gekwetst voelen als de Schorpioen eens scherp wordt. De Waterman wordt ook nooit echt fanatiek en houdt op die manier de Schorpioen in evenwicht. De Schorpioen raakt niet zo snel in paniek als iets niet volgens plan loopt dan de Waterman. Hier kan men elkaar ook steun in geven.

Schorpioen met Vissen
Hier zijn punten die een langdurige relatie in gevaar kunnen brengen als men niet uitkijkt. Vissen zijn sterke gevoelsmensen en kunnen snel gekwetst worden. Dit kan moeilijk zijn met een Schorpioen die vaak zonder directe noodzaak fel reageert. De Schorpioen kan zich ontzettend ergeren aan de Vissen omdat hij geen hoogte van hem kan krijgen. Voor de Schorpioen is er alleen maar zwart of wit en geen misschien. Vissen zijn doodgoede mensen die veel voor de ander over kunnen hebben als deze hen goed behandelt. Ze hebben ze steun nodig van een krachtig figuur waardoor ze zelf tot hele grote dingen kunnen komen. Een Schorpioen is in staat om de Vissen deze kracht te geven. Hij zal alleen geduld moeten hebben en zijn boze buien in moeten perken. De Schorpioen zal elke vorm van jaloezie en wantrouwen de kop in moeten drukken. De Vissen kan hier niet tegen en kan er diep ongelukkig van worden. Hij kan dan zijn troost bij iemand anders gaan zoeken die hem wel begrijpt. De Vissen heeft grote behoefte aan genegenheid wat de Schorpioen maar moeilijk kan laten blijken. Dit wil niet meteen zeggen dat het niet aanwezig is. Als de Schorpioen iemand mag is hij in wel staat om diegene een gevoel van veiligheid en bescherming te geven.

 

Plaats een reactie
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioen e
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar
 

 

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer