Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Boogschutter
De hoogdravende Boogschutter is druk bezig met het najagen van zijn doelen. Totdat het doel bereikt is, of hij inziet dat het niet haalbaar is, kan hij hier helemaal in opgaan. Zij die moeite hebben om de teugels soms te laten vieren en de aandacht vast willen houden kunnen er op rekenen dat hij hier zijn doel vlug voorbij schiet.

Boogschutter met Ram
Deze relatie kan vaak heel goed gaan. Probleem kan wel eens zijn dat beiden teveel hun eigen weg gaan. Hier is helaas weinig aan te doen want beiden houden van hun vrijheid. Er kunnen bij deze tekens conflicten ontstaan. Beiden zijn wat agressief, de Ram meer dan de Boogschutter, waardoor er ruzies van kunnen komen. Toch zullen deze nooit een lange nasleep hebben. Door de behoefte aan vrijheid zullen beiden elkaar begrijpen en ook vrij kunnen laten. De Ram gaat zijn eigen weg en trekt zich niet zoveel aan van wat anderen vinden. Hij bepaalt zelf wat wel of niet goed is. De Boogschutter kan hier nog wel eens moeilijkheden mee hebben. Hij leeft vanuit geïdealiseerde normen en waarden, soms met een religieuze inslag. Beiden zijn sportief en houden van de buitenlucht. De Boogschutter zal meer behoefte hebben aan een geestelijk leven dan de Ram. Doordat beiden elkaar vrij kunnen laten zullen ze elkaar niet zo vaak zien dan anderen koppels. Hierdoor hebben ze wel steeds iets nieuws te melden.

Boogschutter met Stier
Als beiden er wat moeite voor willen doen is er een goede kans van slagen. Hier zijn niet zo veel overeenkomsten. De Stier houdt erg van zijn gemak en wil zich niet graag moe maken. De Boogschutter is graag bezig en houdt van sport. De Stier is ook meer een huiselijker type dan de Boogschutter. Die trekt er het liefst op uit. De Stier is een Bourgondiër en houdt van de aardse geneugten. De Boogschutter heeft een idealistische inslag, leeft vanuit zijn overtuigingen en het spirituele leven. Hij kan soms fanatiek vanuit zijn overtuiging gaan leven, iets waar de Stier helemaal niet warm voor zal lopen. Echter, als de Boogschutter de Stier echt weet te overtuigen van iets en hij loopt er warm voor, dan is de Stier ook niet meer te stoppen. De Stier is vrij makkelijk en gunt de ander zijn vrijheid zolang hij zijn rust maar krijgt. De Stier is ook niet zo vlug op zijn teentjes getrapt als de Boogschutter er iets uitflapt. De Stier gaat niet over één nacht ijs wat de Boogschutter wel heel snel kan doen. De Stier kan de Boogschutter dan wat afremmen en hem weer met beide benen op de grond zetten. De Boogschutter is wat makkelik met geld. De Stier kan de financiën een stuk beter beheren en er zo voor zorgen dat de Boogschutter er niet alles doorheen draait.

Boogschutter met Tweelingen
Hier hebben we twee tegenpolen. Dit gaat of heel goed, of helemaal niet. Maar met wat goede wil is veel te bereiken. De Tweelingen is een echte materialist, iemand die alles nuchter en reëel bekijkt. Hij zal nooit een poging doen om de idealistische drijfveer van het handelen van de Boogschutter te leren begrijpen. De Tweelingen zal daardoor de Boogschutter steeds weer met beide benen op de grond kunnen zetten als deze gaat zweven. Het strikt verstandelijke werkt soms ook verstikkend voor de Boogschutter omdat hij zonder idealen niet kan leven. De Tweelingen vindt al dat zweverige maar onzin. De Tweelingen geeft makkelijk geld uit maar alleen aan dingen die de moeite waard zijn en niet voor idealistische doeleinden. De Boogschutter kan hier zijn laatste cent nog wel aan uitgeven. De Boogschutter ergert zich vaak aan de handigheid van de Tweelingen waarmee hij zijn spelletjes speelt en het ook niet zo nauw neemt met de eerlijkheid. De Boogschutter ziet de Tweelingen als iemand met vele gezichten. De Tweelingen ergert zich aan de altijd open en eerlijkheid van de Boogschutter. Beiden hebben een grote behoefte aan vrijheid en dit zullen ze elkaar ook zeker gunnen. Beiden besteden hun vrije tijd aan totaal andere dingen. De Boogschutter leest over sport of geestelijke onderwerpen, de Tweelingen wil graag praktische kennis op doen. De Boogschutter heeft een filosofische instelling en de Tweelingen niet. Het uitwisselen van gedachten kan bij deze tekens erg interessant zijn maar of het ook het ook een hechte band kan geven is nog maar de vraag. Beiden hebben daarvoor te weinig respect voor elkaars opvattingen.

Boogschutter met Kreeft
Er zijn nog al wat verschillen die het twijfelachtig maken of deze relatie ook stand houdt. De Boogschutter heeft een grote behoefte aan vrijheid. De Kreeft heeft een sterke behoefte aan gebondenheid. De Kreeft is vaak onzeker en wil een partner waar hij zich veilig en geborgen kan voelen. Hij kan daardoor teveel druk op de Boogschutter gaan uitoefenen en hem in zijn behoefte aan vrijheid belemmeren. Gevolg is dat de Boogschutter steeds meer zijn vrijheid neemt en de Kreeft hoe langer hoe onzekerder wordt. Dit duurt totdat de Kreeft iemand vindt die hem meer zekerheid kan geven en dan trekt de Boogschutter aan het kortste eind. Het is bijna altijd de Boogschutter die de relatie beëindigt omdat de Kreeft liever een weinig veilige haven heeft dan helemaal geen. De Boogschutter kan soms dingen meteen zeggen als het hem niet zint. De overgevoelige Kreeft kan dit als kwetsend ervaren. Hij wil romantiek en tederheid. De Boogschutter is soms druk met zijn ideaal bezig en kan de Kreeft hierbij wel eens vergeten. De Kreeft is sterk gebonden aan familie en de plaats waar hij gesetteld is. De Boogschutter houdt er van om te reizen en er op uit te trekken. Als de Kreeft een goede compensatie kan vinden voor zijn vrije tijd kan hij de vrijheid van de Boogschutter ook beter aanvaarden waardoor een goed samengaan misschien toch nog kan lukken.

Boogschutter met Leeuw
Ondanks dat er wat haken en ogen aan zitten gaat dit meestal toch wel goed. Voor de Leeuw is het heel erg belangrijk om te doen “zoals het hoort”. De Boogschutter trekt zich hier bitter weinig van aan, die heeft over het algemeen overal lak aan. De Leeuw heeft een sterk verlangen om zich te laten gelden en daarom grote behoefte aan statussymbolen. Eén daarvan is gezien worden in het juiste gezelschap en het liefst met mensen van een zeker niveau. De Boogschutter kan het weinig schelen met wie hij omgaat zolang het maar vlotte types zijn. De Leeuw vindt dat de Boogschutter zijn geld verspilt aan minder belangrijke zaken of misschien zelfs vergokt. De Boogschutter vindt dit van de Leeuw ook omdat die zijn geld vooral uitgeeft aan dure dingen waar hij het nut niet van inziet. De Leeuw wil alleen het beste van het beste en koopt liever een duur product waar een merk achter staat dan een onbekend iets. De Leeuw wil graag de baas spelen. De Boogschutter kan hier slecht tegen om dat die van zijn vrijheid houdt. De Leeuw kan begrip opbrengen voor de idealen van de Boogschutter maar zal hem hier niet zomaar in volgen. De Leeuw kan de Boogschutter wel vrij laten zolang de Boogschutter maar weet dat het een gunst is. Zolang hij dit ook zo kan opvatten is er geen probleem. Helaas houdt hij dit niet lang vol. Beiden zijn eerlijke en oprechte tekens waarbij de Boogschutter er soms een spel van maakt. Het rechtvaardigheidsgevoel is bij beiden sterk ontwikkeld.

Boogschutter met Maagd
Hier kunnen wat moeilijkheden zijn. De Boogschutter is een idealist en de Maagd een Pietje Precies. Hij houdt zich alleen maar bezig met feiten en geeft geen ruimte aan iets dat op het spirituele vlak ligt. De Maagd houdt er van om met beide benen op de grond te staan en neemt niet zomaar iets klakkeloos aan. De Maagd heeft iets dwangmatigs over zich, bijv. de neiging tot perfectionisme. De vlotte nonchalante houding van de Boogschutter is bij hem dan ook een doorn in het oog. De Boogschutter is een vrije vogel en ergert zich aan “precies volgens plan” handelen van de Maagd. De Maagd ziet snel fouten en zal hier een opmerking over maken. De Boogschutter zal meteen met een spits antwoord terugkomt. De Maagd kan hier goed mee omgaan. Hij doorziet meteen de nare opmerking, analyseert hem en weet hem gelijk te ontzenuwen. De Maagd kan een goed steun zijn voor de Boogschutter omdat hij hem in zijn enthousiasmeweet af te remmen en hem zo kan behoeden voor ondoordachte daden. Helaas zal de Boogschutter het zo niet zien. Hij denkt dat de Maagd hem te weinig vrij laat. De Boogschutter kan de Maagd leren om wat meer van het leven te genieten. De Maagd is geneigd om veel thuis te zitten en bezig te zijn. De Maagd kan ook van hem leren te leren dat de rationele vorm van denken maar één methode is die niet alleen zaligmakend is.

Boogschutter met Weegschaal
Dit heeft een redelijke kans van slagen. De Weegschaal is gesteld op harmonie en schoonheid. Hij houdt er van om goed gekleed voor de dag te komen. Voor de Boogschutter is dit maar bijzaak. De Boogschutter kan vlug iets zeggen wat de Weegschaal kwetst. Deze is heel erg gesteld op de lieve vrede en heeft een hekel aan agressiviteit of slecht gedrag. De Boogschutter ergert zich soms aan de slapheid van de Weegschaal die met iedereen goede vrienden wil blijven. De Weegschaal is makkelijk in de omgang zolang de ander de harmonie niet verstoort. Hij kan de Boogschutter een grote mate van vrijheid geven. Hij verwacht dan wel dat de Boogschutter moeite doet om zich op een beschaafde manier te gedragen. De Weegschaal verwacht ook dat de Boogschutter hem niet belemmert in zijn vrijheidsbesteding dat meer kunstzinnig zal zijn dan sportief. De Weegschaal moet er rekening mee houden dat de Boogschutter weinig culturele interesse heeft en hier ook niet aan mee wil doen. De Weegschaal voelt zich prettig bij een wat vrije partner. De nerveuze Boogschutter kan wat rust vinden bij de naar harmonie zoekende Weegschaal. De Boogschutter zal zelf ook moeite moeten doen om zijn nervositeit in bedwang te houden omdat er weinig voor nodig is om de Weegschaal uit zijn evenwicht te brengen.

Boogschutter met Schorpioen
Het gevaar dat het mis loopt is hier erg groot. De jaloezie en sterke behoudzucht van de Schorpioen zorgen er voor dat de Boogschutter zich direct beperkt voelt in zijn vrijheid. De jaloezie is terecht want de Boogschutter houdt wel van een avontuurtje maar soms neemt het een vorm aan die buiten proporties valt en niet meer aanvaardbaar is. Zeker voor iemand die van zijn vrijheid houdt. De Boogschutter kan er ook slecht tegen dat de Schorpioen wraak neemt als hij iets verkeerd heeft gedaan. Beiden kunnen snel scherp worden waarbij de agressiviteit van de Schorpioen in geen verhouding staat tot die van de Boogschutter. Die kan er wel eens stekende opmerking uitflappen maar gaat niet door. De Schorpioen flapt er niet zomaar iets uit maar berekent zorgvuldig het effect dat hij met een vlijmscherpe opmerking zal boeken. De Boogschutter neemt het niet zo nauw met de afwerking van iets terwijl de Schorpioen prijs stelt op goed werk. De Boogschutter is goedgelovig. De Schorpioen is vaak wantrouwend wat tot een ziekelijke vorm van achterdocht kan worden. Dit is voor de Boogschutter een reden om er definitief mee te stoppen. De Boogschutter heeft wel een goed incasseringsvermogen waardoor de stekelige opmerkingen van de Schorpioen hem niet zoveel doen.

Boogschutter met Boogschutter
Deze combinatie gaat in de meeste gevallen er goed. Beiden kunnen begrip voor elkaars behoeft aan vrijheid opbrengen en zien het leven vanuit een gemakkelijke instelling. Een samengaan van deze twee tekens zal niet gauw tot conflicten leiden met elkaar. Wel kan het zijn dat de omgeving hen een wat vreemd stel vindt. Maar wie zou zich aantrekken van wat anderen zeggen. De Boogschutter doet dat in ieder geval niet.

Boogschutter met Steenbok
Dit is een combinatie die wat moeilijkheden kan geven. De Boogschutter is iemand die van het leven wil genieten en trekt zich niets aan van maatschappelijke normen. Vrijheid is belangrijker dan een goede baan. Bij de Steenbok is dat precies andersom. Hij wil graag geheel alleen vooruit komen in de maatschappij. De Steenbok legt veel nadruk op plicht, soms zoveel dat de levensvreugde er bij inschiet. De Boogschutter is een optimist bij uitstek. De Steenbok is meer een pessimist. Als de Boogschutter warm loopt voor een ideaal dan remt de Steenbok dit af en kan dan zo voorzichtig te werk gaan dat de Boogschutter er kriegel van wordt. De Boogschutter wil graag risico’s nemen terwijl de Steenbok juist alles doet om zekerheid te krijgen. De Steenbok kan moeilijk zijn gevoelens uiten wat voor de Boogschutter geen probleem is. De Steenbok is ook meer vasthoudend aan datgene wat hij kent en gaat niet over één nacht ijs zoals de Boogschutter. Men kan elkaar goed aanvullen al heeft de Steenbok op gevoelsgebied de Boogschutter weinig te bieden.

Boogschutter met Waterman
Dit heeft een goede kans van slagen en met wederzijdse goed wil is er een goed partnerschap van te maken. In grote lijnen tonen de karakters van beiden veel overeenkomsten. Beiden zijn erg gesteld op hun vrijheid en zullen dan ook bereid zijn in ruil daarvoor de ander ook zijn vrijheid te schenken. Beiden hebben een idealistische instelling en kunnen wel warm lopen voor een nieuw ideaal. Soms kan het zijn dat beiden zich in een avontuur storten zonder dat ze hier de consequenties overzien. Beiden zijn erg sociaal voelend. Beiden hebben behoefte aan iets nieuws wat ervoor kan zorgen dat men samen dingen gaat ondernemen om nieuwe indrukken op te doen. Beiden tekens hebben lak aan de mening van een ander, houden niet van traditie en datgene wat tot de gevestigde orde behoort. Dit kan er voor zorgen dat deze tekens samen een wat chaotische levenswijze hebben. Beiden hebben hier geen problemen mee maar het kan zijn dat de omgeving zich er aan stoort. Het kan zijn dat de omgeving er niet voor openstaat omdat ze het niet begrijpen maar samen zijn deze tekens mans genoeg om hun eigen boontjes te doppen.

Boogschutter met Vissen
Dit geeft veel problemen en pakt vaak minder goed uit dan op het eerste gezicht leek. De Vissen kan moeilijk omgaan met de vrijheidsdrang van de Boogschutter. De Vissen zoekt veiligheid en geborgenheid en kan zich daardoor nog wel eens teveel vastklampen aan de ander. De Vissen is een gevoelig teken. De Boogschutter draagt het hart op de tong en kan de Vissen hier vaak gevoelig mee kwetsen. Het gevolg is dat de Vissen steeds meer teleurgesteld raakt in de ander. Beiden hebben de neiging om de ander op een hoog voetstuk te plaatsen. Dit wordt versterkt doordat beiden een idealistische levensinstelling hebben en elkaar hier goed in kunnen vinden. Ook op religieus gebied kunnen deze twee tekens elkaar goed vinden. Het is te begrijpen dat mensen die de ander hoog op een voetstuk plaatsen veel te hoge verwachtingen hebben van elkaar. Dat zal er toe leiden dat beiden in elkaar teleurgesteld raken. De Vissen omdat de Boogschutter toch niet de veiligheid kan bieden en de Boogschutter omdat de Vissen blijk geeft van een zwak karakter en niet achter hem staat om samen moeilijkheden op te overwinnen.

 

Plaats een reactie
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioene
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar
 

 

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer