Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Steenbok
De ambitieuze Steenbok biedt onderdak voor degene die bescherming willen. Hij is wat terughoudender in gevoelens maar deze zijn er zeker niet minder om. Tekens die op zoek zijn naar avontuur zullen de Steenbok niet echt leren kennen.

Steenbok met Ram
Deze combinatie is onderhevig aan moeilijkheden. De Ram is sterk naar buiten gekeerd. Hij houdt er van om er op uit te trekken en mensen te ontmoeten. Daarbij is hij erg geïnteresseerd in alles wat nieuw is. De Steenbok is hier het tegenovergestelde van. De Ram heeft nog wel eens de neiging om zijn eigen weg te gaan en te weinig rekening te houden met de ander. De van nature wantrouwende Steenbok kan hier maar moeilijk mee omgaan. Vooral op gebied van het liefdesleven kan dit zorgen voor jaloezie. De Ram flirt graag. De Steenbok heeft dan al gauw de gedachte dat hij bedrogen wordt. Misschien is het ook wat afgunst omdat de Steenbok de techniek van het flirten niet beheerst in de mate dat de Ram dat doet. Hij is meer teruggetrokken en gesloten. Als wraak zoekt de Steenbok zelf ook wel eens een avontuurtje alleen zorgt hij ervoor dat het niet uitkomt. De Ram heeft daar maling aan. De Steenbok ergert zich aan het feit dat de Ram weinig interesse heeft voor etiquette. Hij heeft lak aan alles, loopt heel wat heilige huisjes omver en kan argeloos mensen op hun tenen trappen. De Ram heeft een leven nodig met veel afwisseling. De Steenbok heeft behoefte aan rust en zekerheid. Hij is blij als hij iets heeft bereikt en werkt verder om het te verstevigen. De Ram heeft daar geen tijd voor en is dan al weer met iets nieuws bezig. Voor deze tekens is het nodig dat ze elkaar veel vrij laten.

Steenbok met Stier
Hier is, ondanks de verschillen, de kans van slagen groot. De Stier houdt van de genoegens van het leven. De Steenbok is geen gezelligheidsmens. Beiden zijn nogal koppig wat voor moeilijkheden kan zorgen. Bij een verschil zal geen van beiden ook maar iets toegeven. Als de Stier kwaad wordt kan hij zich moeilijk beheersen en loopt alles omver wat op zijn pad komt. De Steenbok laat zich nooit door zijn emoties meeslepen. Geen van beiden zijn echte ruziemakers. De Stier niet omdat hij uit zijn evenwicht raakt en zich niet prettig voelt in een disharmonische sfeer. De Steenbok niet omdat hij van zijn rust houdt. Daarbij kan de Steenbok zich moeilijk uiten en kan het dan moeilijk opnemen tegen de Stier. Beiden hebben een groot incasseringsvermogen waardoor ze elkaar niet zo snel kwetsen. Geen van beiden houdt van een gejaagd levenstempo en kunnen genoeg geduld voor elkaar opbrengen. Beiden zijn stabiele, behoudende tekens en kunnen goed de financiën regelen.

Steenbok met Tweelingen
Deze tekens hebben weinig met elkaar gemeen wat er voor zorgt dat een relatie moeilijkheden zal geven. De Steenbok is op zijn rust gesteld en de drukke, beweeglijke Tweelingen kan hem wel eens op de zenuwen gaan werken. De Steenbok kan zich ergeren aan het oppervlakkige gedrag van de Tweelingen die het altijd met iedereen goed kan vinden. De Tweelingen overziet al snel een situatie en weet dan hoe te handelen. De Steenbok kan dat niet. Hij wil voor alles zijn tijd nemen. De Steenbok maakt daardoor wel minder fouten maar kan niet meekomen waar snel handelen wordt gevraagd. De Tweelingen vindt de Steenbok traag en conservatief. De Tweelingen heeft steeds behoefte aan verandering en de Steenbok niet. Deze veranderlijkheid is voor de Steenbok het allerergste. De Tweelingen kan zich goed aanpassen zolang men hem maar vrij laat. Als de Steenbok dit kan accepteert de Tweelingen de gereserveerde houding van de Steenbok. De Tweelingen kan met zijn vlotte gedrag de Steenbok uit sombere periodes halen. De Steenbok kan de Tweelingen wat afremmen als hij te hard van stapel loopt. Verstandelijk hebben deze tekens een goed contact. Gevoelsmatig wat minder omdat geen van beiden de behoefte hebben om hun gevoelens te uiten.

Steenbok met Kreeft
Dit zijn tegenpolen van elkaar en de vraag is of dit goed blijft gaan. De Kreeft is een sterk gevoelsmens terwijl de Steenbok bijzonder veel moeite heeft om deze te uiten. Voor de Kreeft is het hele leven gevoel, zonder kan hij niet leven. Hij heeft een rijk innerlijk leven dat voorzichtig benaderd moet worden. Hij zoekt een partner die begrip kan opbrengen voor deze gevoelens. Voor de Kreeft zijn woorden overbodig zolang men elkaar maar kan aanvoelen. De Steenbok is ook een teken van weinig woorden maar probeert de ander te begrijpen via het verstand. Hij houdt zijn gevoelens in bedwang omdat hij het niet gepast vindt ze open en bloot te tonen. Voor de Kreeft is dit geen probleem. De gevoelige Kreeft is erg kwetsbaar en heeft behoefte aan steun en geborgenheid. De Steenbok kan dit wel geven alleen is hij zelf nogal zwaar op de hand en zal de ander moeilijk op kunnen beuren als die weer eens in de put zit. Beiden kunnen elkaar aanvullen. De Kreeft kan het leven van de Steenbok meer kleur geven. De Steenbok kan de “rots in de branding” zijn. De Steenbok zal wel moeten leren om niet hard, koud en zakelijk tegen de Kreeft op te treden. Deze klapt dan dicht en trekt zich steeds meer terug in zijn droomwereld.

Steenbok met Leeuw
Hier zijn nogal wat verschillen. Grootste moeilijkheid is de geldingsdrang van beiden. Hieruit kan een strijd ontstaan over wie de baas is. De Leeuw heeft behoefte aan contacten met anderen en de Steenbok niet. Als de Leeuw zich ergens aan stoort reageert hij dat meteen af. De Steenbok kan dat niet en heeft tijd nodig om te verwerken. Elke emotie werkt lang na. De Leeuw is erg royaal. De Steenbok is zeer prijsbewust. Die is alleen royaal als zijn aanzien er mee vergroot kan worden. Beiden zijn erg statusbelust. Beiden houden van een soort decorum, bijv goede etiquette. Beiden willen graag een hoge maatschappelijke positie bereiken. De Leeuw schroomt niet om daarbij over de rug van een ander gaan. De Steenbok doet het liever in zijn eentje. Voor de Leeuw is het belangrijk dat anderen hem waarderen en dit ook tonen. Voor de Steenbok telt alleen het einddoel. Het is voor hem belangrijk te weten dat hij, alleen, dat doel bereikt heeft. De Steenbok heeft een groot incasseringsvermogen en kan daarmee de humeurige buien van de Leeuw goed opvangen. De Leeuw brult wel maar is vaak ook zo weer uitgeraasd. Goede wil van beiden is nodig om een relatie te laten slagen.

Steenbok met Maagd
Dit kan vaak verrassend goed gaan. Er zijn geen grote verschillen, behalve dat de Maagd wat kritischer is en de Steenbok wat meer doorzettingsvermogen. Beiden reageren vanuit het verstand en zijn geen kwebbelaars. Als er niets zinnigs te vertellen is houden beiden hun mond. Het gevoelsleven kan er bij deze tekens nog wel eens inschieten. Beiden sluiten zich teveel af voor elkaar zodat men elkaar moeilijk kan aanvoelen. Beiden hebben dezelfde levensstijl en houden er van als alles gaat zoals het hoort. Alle privé-zaken lopen bij deze tekens dan ook precies volgens een voorop gesteld plan. Vooral de geldzaken worden goed geregeld. Het zal niet gebeuren dat deze tekens zonder geld komen te zitten. Van te voren is precies vastgesteld hoeveel er gespaard moet worden en wat er te gebruiken is. De relatie verloopt meestal rustig en volgens een vast plan. Een buitenstaander kan het nog wel eens wat gladjes vinden en doet het allemaal wat koud aan maar beiden voelen zich er happy bij. De Steenbok heeft een goed incasseringsvermogen zodat de mopperige buien van de Maagd hem niets doen. De Maagd heeft voldoende weerstand tegen de soms wat depressieve buien van de Steenbok. De Maagd is niet zo’n streber dan de Steenbok zodat hij hem wat kan afremmen. Beiden letten op detail en zijn bereid om zich in te zetten voor een gezamenlijk doel.

Steenbok met Weegschaal
Hier zullen moeilijkheden zijn die meer van de Steenbok komen dan van de Weegschaal. Beiden hebben een andere levensstijl. De Weegschaal houdt van alles wat gezellig is, rust en harmonie. Hij gaat op vlotte wijze om met anderen en neemt het niet al te nauw met “plicht, loyaliteit en moraal”. De Weegschaal vindt dat je dit soepel moet hanteren, net zoals de situatie zich voordoet. De Weegschaal zal het op gebied van het liefdesleven ook niet zo nauw nemen. Hij houdt van flirten en is snel in voor een avontuurtje. De stugge Steenbok is heel anders. Hij heeft weinig behoefte aan contact en hecht heel veel waarde aan wat wel en niet hoort. De Steenbok zal zich al snel ergeren aan het wat slappe optreden van de Weegschaal die al vlug van mening wisselt. De Weegschaal weet nooit helemaal zeker wat hij nu wil of ergens van vindt. De Steenbok weet precies wat hij wil. De Weegschaal heeft behoefte aan vriendelijkheid en vindt de Steenbok vaak koel en onpersoonlijk. De Weegschaal kan met zijn blije levenstijl de Steenbok wat uit zijn ivoren torentje halen. De Steenbok kan de Weegschaal, die vlug uit zijn evenwicht is, wat steun en stabiliteit bieden.

Steenbok met Schorpioen
Dit is een combinatie die heel goed kan gaan maar vaak ook moeilijkheden geeft. De Schorpioen is moeilijk in de omgang omdat hij zijn agressiviteit niet voldoende onder controle heeft. De Steenbok kan goed incasseren maar slikt niet alles. Beiden tekens kunnen erg hard zijn. Als er een strijd ontstaat dan kan deze hard en bitter zijn en eindigen in een uit elkaar gaan. In zo’n geval staan beiden verbitterd en wraaklustig tegenover elkaar. Geen van beiden kan makkelijk vergeven. Beiden zijn ook niet in staat om hun gevoelens te uiten terwijl beiden wel over een diep gevoelsleven beschikken, vooral de Schorpioen. De remmingen zijn bij beiden zo sterk dat ze er niet in slagen deze te overwinnen. De Schorpioen brengt zijn emoties naar buiten door zijn felheid. Bij de Steenbok is er meestal aan de oppervlakte niets te merken. Beiden zijn loyaal en eisen dit ook van de ander. Beiden zijn serieuze tekens en houden niet van oppervlakkigheid. De Schorpioen neemt soms grote risico’s waarin de Steenbok hem wat kan afremmen. De enorme energie van de Schorpioen kan de Steenbok wat stimuleren als hij een dip heeft.

Steenbok met Boogschutter
Deze twee tekens hebben weinig overeenkomsten. Beiden hebben een andere levenswijze. De Boogschutter wil graag vrij zijn. Hij vindt het heel erg om steeds rekening te moeten houden met de wensen van een ander. De Boogschutter wil ook niet beperkt worden in zijn vrijheid door allerlei voorschriften. De Steenbok is hier het tegenovergestelde van. Voor hem is het belangrijk om zich aan de normen te houden en voorschriften op te volgen. De Steenbok houdt er rekening mee hoe anderen hem beoordelen en let er dus op dat fatsoennormen niet overschreden worden. De Boogschutter zal zich nooit helemaal vrij voelen in de buurt van een Steenbok. Die is al wat wantrouwend en zal de Boogschutter meer in de gaten houden dan goed voor hem is. De Boogschutter is een idealist. De Steenbok is een realist. De Boogschutter draagt het hart op de tong en flapt er vaak wat uit, ook waar anderen bij zijn. De Steenbok kan hier niet tegen en ziet dit als een gezichtsverlies. De Steenbok kan het idealisme van de Boogschutter wat in banen leiden. De Boogschutter kan de Steenbok leren wat meer spontaan te leven en dat er hogere waarden in het leven zijn die niet alleen met het verstand te benaderen zijn.

Steenbok met Steenbok
Deze combinatie gaat in de meeste gevallen goed. De band die tussen deze twee tekens ontstaat is wel diep maar er kan een gebrek aan affectie voor elkaar aanwezig zijn. Beiden hebben waardering en respect voor elkaar maar van echt liefhebben is vaak geen sprake. Eerder zullen beiden zich geborgen voelen bij de ander en weten dat als er moeilijkheden zijn ze van elkaar op aan kunnen. Voor de Steenbok is dat heel wat waard. 

Steenbok met Waterman
Hier zijn twee karakters die meestal niet goed samengaan. De Waterman is modern en komt steeds met het nieuwste van het nieuwste aan. Hij heeft een sterk ontwikkeld sociaal gevoel en zet zich graag in voor de belangen van een groep waarbij hij die van zichzelf wel eens over het hoofd ziet. De Steenbok houdt het liever bij het bestaande en vindt het fijn als de ander voldoende aandacht aan hem besteed. De Steenbok heeft geen groot sociaal gevoel en kan dan ook niet warm lopen voor belangen van een groep waar hij niets mee te maken heeft. De Steenbok is meer “ieder voor zich” en vindt het gedoe van de Waterman niet nodig. De Waterman heeft behoefte aan veel mensen om zich heen. De Steenbok verlangt naar veel rust. De Waterman is vaak wat onrustig en snel in paniek als er iets mis gaat wat de rust van de Steenbok kan verstoren. De Steenbok kan met zijn rust en weldoordachtheid voorkomen dat de Waterman, in zijn verlangen naar steeds iets nieuws, brokken maakt. De rust van de Steenbok kan de Waterman meer in evenwicht houden. De Waterman kan met zijn steeds nieuwe ideeën er voor zorgen dat de Steenbok met zijn tijd meegaat. 

Steenbok met Vissen
Dit kan goed gaan maar ook wat moeilijkheden geven. De Steenbok heeft veel moeite om het sterk gevoelsmatig reageren van de Vissen te begrijpen. De Steenbok is een gesloten teken en kan zijn eigen gevoelens moeilijk uiten. De Vissen voelt zich hierdoor vaak tekort gedaan. De Steenbok zal de Vissen vaak een wat labiel teken vinden. De overgevoelige Vissen verlangt een partner die hem steun geeft. De Vissen laat zich makkelijk ompraten en hebben iemand nodig die stevig in het leven staat. De Steenbok is zeker in staat om de Vissen dat te bieden. De Vissen offert zich graag op voor een ander en vindt het heerlijk als hij iets voor de ander kan zijn. Voor de Steenbok kan dat een grote steun geven zeker als het op samenwerking aankomt. Bij deze twee tekens is het het beste als de Steenbok de financiën bijhoudt. De Vissen heeft vaak een gat in zijn hand en laten zich van alles aansmeren. Als de Vissen goed behandeld wordt en zich veilig voelt is het een zeer trouwe partner. Als dat niet het geval is zal hij troost zoeken in de armen van een ander.

 

Plaats een reactie
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioene
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar
 

 

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer