Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Waterman
De humane Waterman houdt van vrijheid in denken en doen, is gericht op leven en laten leven en laat ieder in zijn waarde. Tekens die graag willen sturen en bezitten kunnen deze vrije vogel beter in de lucht laten dan in de hand te willen houden.

Waterman met Ram
Hier is een redelijke kans van slagen. Een probleem kan zijn dat de nerveuze Waterman door de humeurigheid van de Ram helemaal van slag kan raken. De Waterman kan daardoor zijn geluk steeds meer buitenshuis gaan zoeken totdat hij iemand tegenkomt die minder agressief is. De Ram is redelijk egocentrisch. De Waterman is dat helemaal niet. De Ram kan steeds meer van de Waterman gaan eisen die daardoor het gevoel krijgt niet vrij te zijn. Een Waterman die niet vrij is zoekt zijn vrijheid, op alle mogelijke manieren. De Waterman vindt de Ram te weinig sociaal voelend als deze alleen maar aan zijn eigen belang denkt. De Ram vindt dat de Waterman hem verwaarloost omdat die teveel bezig is met het behartigen van allemans belangen. Beiden houden niet van alles wat traditioneel is, of “de geijkte weg”. Beiden vinden het leuk om steeds naar nieuwe wegen te zoeken om van het bestaande patroon af te wijken. Beiden hebben grote behoefte aan vrijheid wat ze elkaar daardoor ook kunnen geven. De Waterman probeert zijn geluk te vinden bij anderen. De Ram probeert het zonder hulp van anderen te vinden. De Ram kan de Waterman leren dat geluk nooit bij een ander te vinden is maar het in zichzelf moet zoeken. De Waterman kan de Ram leren dat, ook al stelt de Ram zijn geluk niet afhankelijk van de ander, de ander toch belangrijk is, al was het maar als klankbord voor de eigen gedachten.

Waterman met Stier
Hier komen twee verschillende karakters bij elkaar. De Stier heeft behoefte aan zekerheid en wil graag vasthouden wat hij bereikt heeft. De Waterman heeft behoefte aan vrijheid en is alleen geïnteresseerd in het nieuwe. Hij geeft de Stier hierdoor steeds een gevoel van onzekerheid. De Stier heeft ook geen behoefte aan het nieuwe, zeker niet als het extreem is. De Stier loopt niet zo snel warm voor iets. De Waterman is meteen enthousiast als hem iets lijkt. De Stier wil het eerst op zijn gemak bekijken en er rustig over nadenken. De Waterman is bang dat zijn kans dan verkeken is en handelt vaak zonder voldoende overleg. De Stier is vrij conservatief. Hij vindt het niet nodig om iets wat goed werkt te vervangen voor iets nieuws wat zijn waarde nog moet bewijzen. De Stier ergert zich vaak aan hoe de Waterman met de financiën omgaat. De Stier heeft een rustig levenstempo. De Waterman is soms zo vlug als water. Beiden hebben een ander idee over het begrip “trouw”. De Waterman kan hier en daar nog wel eens een avontuurtje hebben terwijl hij in zijn hart wel trouw is aan de ander. De Stier is trouw en eist dit ook van de ander. De Stier is goedmoedig maar ook heel jaloers. Als hij eenmaal goed jaloers is dan kan hij een scène maken waar de Waterman niet van terug heeft. Beiden zijn heel verdraagzaam en niet echt agressief.

Waterman met Tweelingen
Deze twee tekens kunnen meestal heel goed met elkaar opschieten. Beiden kunnen ontzettend slordig zijn. De Tweelingen heeft een groter eigenbelang dan de Waterman. Beiden hebben behoefte aan contact en uitwisseling van gedachten waardoor ze bij elkaar een goed klankbord kunnen vinden. Een voordeel hierbij is dat beiden alles benaderen vanuit de verstandelijke kant en zich bezig houden met feiten. De Waterman is meer emotioneler dan de Tweelingen maar kan altijd wel begrip opbrengen voor de mening van de ander. De Tweelingen is niet zo snel enthousiast voor iets nieuws behalve als hij er voordeel in ziet. Hij is dan een van de eerste die er praktisch gebruik van zal maken. Beiden zijn gesteld op hun persoonlijke vrijheid en zullen deze hierdoor ook aan de ander gunnen. Beiden zijn vrij nerveus waardoor er af en toe panieksituaties kunnen ontstaan. De Waterman is degene die zich dan moeilijk in bedwang kan houden. De Tweelingen weet het meestal zo goed te spelen dat de buitenwereld het niet ziet. Bij de Waterman kan dit zorgen voor chaotische handelingen. De praktische Tweelingen kan hier ingrijpen. Hij weet voor elk probleem een oplossing te vinden. De Tweelingen lijkt meer origineel dan dat hij is. Hij combineert, heel handig, alleen maar bestaande principes. De Waterman is in staat om echt met iets nieuws te komen. Deze zal dan ook meer achter zijn overtuiging staan dan de plooibare Tweelingen die met alle winden meewaait.

Waterman met Kreeft
Hier is de kans van slagen niet erg groot. Vooral niet omdat deze tekens moeite hebben om elkaar aan te voelen. De Kreeft is erg gebonden aan huis en tradities. Hij staat helemaal niet open voor nieuwe dingen. De Kreeft wil een normale “fatsoenlijke” relatie. De Waterman is meer een type voor een “vrije” relatie. De Kreeft kan zich nog wel eens druk maken over wat een ander ergens van vindt. Daarbij vindt hij dat een vrije relatie geen zekerheid biedt voor de toekomst. De Kreeft wil graag zekerheid en een gezin stichten. De Waterman ziet al deze zaken als een beperking van zijn vrijheid. Hij ziet niets in, wat hij noemt, een burgerlijk leven. De Kreeft is een gevoelsteken waarbij de romantiek een levende werkelijkheid is die hij voor geen goud wil missen. Voor de Kreeft is de Liefde belangrijk en gebaseerd op wederzijdse trouw. De Waterman ziet dat allemaal heel anders en vindt die romantiek vaak maar wat slap. De Waterman is over het algemeen geen huiselijk type waardoor de Kreeft zich eenzaam en verlaten gaat voelen. De Kreeft is verlegen en zal er niet gauw toe komen om een buitenechtelijke relatie te beginnen maar als hij een ander gevoelsteken tegenkomt kan het zijn dat hij zijn Liefde daar op gaat richten.

Waterman met Leeuw
Dit zijn twee tegenpolen wat aanleiding kan geven tot moeilijkheden. De Leeuw kan zich mateloos ergeren aan het, in zijn ogen, ordinaire gedrag. De Waterman houdt niet van alles wat met etiquette te maken heeft. Hij doet wat hem het beste lijkt en probeert zich niet anders voor te doen dan hij is. De Waterman is van mening dat anderen hem moeten nemen zoals hij is. De leeuw heeft behoefte aan decorum en ziet het amicale gedoe van de Waterman als een inbreuk op zijn persoonlijke vrijheid. Hij zal aangeven wanneer de ander amicaal mag doen en tot hoever er gegaan mag worden. Beiden hebben een verschillende vriendenkring. De Leeuw let op afkomst en milieu. Hij gaat graag om met succesvolle mensen of mensen die echt iets presteren in de maatschappij. Voor de Waterman is dat allemaal niet belangrijk en kijkt er meer naar of iemand geschikt is. Op sociaal vlak kan het verschil zo groot worden dat beiden zich afkeren van elkaars vriendenkring. De Leeuw houdt er rekening mee wat een ander ergens van vindt en onthoudt zichzelf elke vorm van gedrag die hem belachelijk kan maken. De Waterman vindt het niet belangrijk wat anderen vinden en gedraagt zich zoals hij zelf wil. Zo kan het zijn dat beiden langs elkaar heen gaan leven. De Leeuw neemt ontrouw op als een persoonlijke belediging. Hij neemt hier wraak op door zich minachtend van de Waterman af te keren.

Waterman met Maagd
Deze tekens hebben maar tot op zekere hoogte iets gemeen met elkaar. De kans van slagen is dan ook niet zo groot. De Maagd is erg precies en vindt de Waterman maar een sloddervos. Hij ergert zich aan de manier waarop de Waterman luchtig over belangrijke zaken heen fladdert. Zeker als het geldzaken betreft. De Waterman vindt de Maagd een vervelend Pietje Precies met zijn vaste regeltjes. En regels is precies waar de Waterman een hekel aan heeft. De Maagd is een teken van planning en de Waterman doet wat hem te binnen schiet. Beiden hebben verschillende levenstijlen en kunnen het moeilijk met elkaar uithouden. De Maagd houdt niet van dingen die anders zijn en dat is voor hem alles wat door de meerderheid niet als juist wordt aanvaard. De Waterman vindt dit burgerlijk. De Maagd houdt zich strikt aan de voorschriften met daarbij de gedachten dat ze er zijn om het belang van de meerderheid te beschermen. De Maagd heeft een gevoel van gebondenheid nodig om zich zeker te voelen. De Waterman heeft behoefte aan vrijheid en ziet elke poging tot meer gebondenheid als een beperking in zijn vrijheid. Op verstandelijk gebied kunnen deze tekens elkaar goed vinden. Beiden zijn niet romantisch en kijken meer naar de feiten waarbij de Maagd meer kritisch is dan de Waterman.

Waterman met Weegschaal
Bij deze twee tekens verloopt alles meestal harmonisch terwijl beiden een verschillende levenstijl hebben. De Weegschaal houdt van genoegens en alles wat het leven aangenaam maakt. De Waterman vindt dit niet zo belangrijk. De Waterman is meer ijverig dan de weegschaal die overal zijn tijd voor neemt. Beiden zijn wel vlug uit hun evenwicht te brengen waardoor er in een noodsituatie al gauw paniek ontstaat. Geen van beiden is dan in staat om het hoofd koel te houden en een verstandig besluit te nemen. Als er een besluit genomen moet worden is het de Waterman want de Weegschaal is te besluitloos om een beslissing te nemen. De Waterman kan door zijn intuïtieve mensenkennis goed met iedereen omgaan. Hij gaat graag op een prettige manier om met mensen omdat hij net als de Weegschaal van harmonie houdt. Hij is ruimdenkend en kan de Weegschaal ook zijn nodige vrijheid geven. De Weegschaal is meer een gevoelsteken dan de Waterman. Beiden zijn tot aanpassen bereid en nemen het de ander niet kwalijk als deze anders reageert dan hij zelf zou doen. De Weegschaal wordt gestimuleerd door de originele Waterman die zijn aandacht steeds weet te trekken. De gespannen Waterman heeft behoefte aan een sfeer van rust en harmonie en kan deze bij de Weegschaal vinden. Beiden nemen het leven makkelijk en maken van problemen geen levenszaak. Beiden proberen ze eerder zo stil mogelijk uit de weg te ruimen of net te doen alsof ze niet bestaan. Geen van beiden is erg attent maar weten het meestal wel gezellig te maken.

Waterman met Schorpioen
Hier kunnen grote moeilijkheden ontstaan. De Schorpioen heeft een agressief karakter waar ze zelf niet altijd erg in hebben. Ze hebben een hekel aan vaagheden en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij de Waterman weet je nooit waar je aan toe bent. De Schorpioen heeft een hekel aan alles wat nieuw is en waarvan nog moet blijken of het ook waarde heeft. De Schorpioen is een loyaal teken en eist van de ander ook onvoorwaardelijke trouw. De Waterman ziet deze eis als een aanval op zijn persoonlijke vrijheid en zal proberen om onder de tirannie van de Schorpioen, zoals hij het ziet, uit te komen. Voor de Schorpioen is er allen maar zwart of wit. De Waterman is veel beter in staat om te relativeren. Hij houdt niet van moeilijkheden en vindt dat de Schorpioen ze zelf veroorzaakt. Vaak is dat ook zo want de Schorpioen rust niet voordat hij tot de kern van iets is doorgedrongen. De Waterman heeft genoeg aan een algemeen overzicht en heeft geen geduld om zich lang met één ding bezig te houden. De Schorpioen kan heel moeilijk zijn gevoelens uiten, iets wat voor de Waterman geen probleem is. De Waterman reageert ook sneller zijn emoties af. Bij de Schorpioen blijft alles veel langer nawerken. Er is in deze combinatie veel aanpassingsvermogen nodig wil het lukken. Helaas is dat niet de sterkste eigenschap van de Schorpioen.

Waterman met Boogschutter
Dit kan, ondanks verschillen in karakter, heel goed gaan. De Boogschutter is een uitgesproken idealist. De Waterman houdt meer vast aan praktische zaken. De Boogschutter houdt meer van de natuur en wil graag in de buitenlucht zijn. De Waterman is meer een stadsmens en heeft behoefte aan contact met anderen. De Boogschutter is vaak een religieus type (niet meteen kerks) terwijl de Waterman niet erg gelovig is of zich aangetrokken voelt tot welke vorm hiervan dan ook. Beiden hebben een groot verlangen naar vrijheid en gunnen die elkaar ook. Beiden hebben behoefte aan openheid en willen graag dat ze zichzelf kunnen zijn. De Boogschutter heeft geen interesse in de laatste technische snufjes. De Waterman heeft geen behoefte aan allerlei filosofische zaken. Beiden kunnen elkaar vinden op gebied van esoterie en mystiek. Beiden hebben interesse in het ontastbare. De nerveuze Waterman kan bij de Boogschutter voldoende innerlijke rust vinden. De Boogschutter is geboeid door de grote veelzijdigheid van de Waterman.

Waterman met Steenbok
Dit is een combinatie die weinig kans van slagen heeft. De Waterman is een naar buiten gericht teken, modern, vooruitstrevend en heeft een goed sociaal gevoel. De Steenbok is naar binnen gericht, heeft weinig behoefte aan contact met anderen en zoekt zijn eigen weg. De Steenbok houdt zich het liefst bezig met datgene wat zeker is en zijn waarde al heeft bewezen. Hij is meer ingesteld op feiten dan op mensen. De vaak wat depressieve Steenbok, die de dingen al gauw te zwaar ziet, kan genoeg steun vinden bij de Waterman en van hem het positieve denken leren. De Waterman kan van de Steenbok leren om wat meer gedegen te werk te gaan, wat meer te plannen en zich minder door impulsen te laten leiden. Beiden tekens hebben weinig overeenkomsten. Dit kan een tijdje goed gaan maar uiteindelijk zullen de verschillen toch duidelijk worden waardoor beiden uit elkaar groeien.

Waterman met Waterman
Dit is een combinatie die over het algemeen heel erg goed kan gaan. Twee dezelfde tekens hebben allebei dezelfde positieve en negatieve eigenschappen. Twee Watermannen kunnen elkaar goed stimuleren maar ook goed op de zenuwen werken. Beiden hebben een groot verlangen naar vrijheid, wat ze goed van elkaar begrijpen en de ander ook gunnen. Het zal nooit een saai geheel zijn omdat beiden daarvoor te levendig en te veelzijdig zijn. Bieden zijn geen echte huismussen dus dat kan een beetje een chaos zijn.

Waterman met Vissen
Deze tekens hebben niet veel overeenkomsten. De Vissen is een idealistisch teken en zeer gevoelig. De Waterman heeft soms gebrek aan tact en kan de Vissen hier gevoelig mee kwetsen. De Waterman is geïnteresseerd in alles wat nieuw is. Voor de Vissen hoeft dat niet zo. Die heeft alleen behoefte aan een gevoel van veiligheid en een partner die zich om hem bekommert. De Waterman kan het soms wel eens te druk hebben met sociale bezigheden. De Vissen kan zich hierdoor verwaarloost gaan voelen. De Vissen zal zich dan gaan richten op iemand die wel aandacht voor hem heeft. De Waterman heeft moeite om de overgevoeligheid van de Vissen te begrijpen. De Vissen heeft geen begrip voor de grote vrijheidsdrang van de Waterman  en zijn neiging zich af en toe wat extreem te uiten. Beiden hebben een goed sociaal gevoel. Bij deze tekens is alleen goede wil niet genoeg. Men zal ook elkaars levenstijl moeten kunnen aanvaarden.

 

Plaats een reactie
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioene
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar
 

 

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer