Sterrenbeelden
Astrologie - Tarot - Kunst
combinaties
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Vissen
De dromerige en gevoelige Vissen is voor velen moeilijk te begrijpen. Wie van mooie dromen houdt zal zeker aansluiting vinden bij dit teken. De meer daadkrachtiger tekens hebben vaak geen tijd voor de Vissen en zullen de gevoeligheid niet ervaren.

Vissen met Ram
Deze twee tekens kunnen samen veel moeilijkheden hebben. De Vissen zoekt geborgenheid en kan zich nog wel eens vastklampen aan de ander. De Ram is gesteld op zijn persoonlijke vrijheid en ziet het gedrag van de Vissen als een inbreuk op zijn privacy. De Ram kan heel erg scherp zijn en om een kleinigheid al snel uit zijn humeur raken. De overgevoelige Vissen heeft behoefte aan harmonie. Een humeurige partner en openlijke agressiviteit schrikt de Vissen af. Het zorgt er voor dat hij zich steeds minder veilig en geborgen voelt bij de Ram. Het kan zijn dat de Vissen andere contacten gaat zoeken die hem wel zekerheid kunnen bieden. De Ram is een teken wat niet veel rekening houdt met anderen terwijl de Vissen sterke behoefte heeft aan aandacht. De Vissen vindt van de Ram dat hij te weinig rekening houdt met de etiquette. Het kan zijn dat beiden niet goed met geld om kunnen gaan. Beiden kunnen veel geld uitgeven aan onbelangrijke zaken. De Ram zit hier niet mee. De Vissen heeft er wel een schuldgevoel van.

Vissen met Stier
Dit maakt een redelijke kans van slagen. Een probleem kan zijn dat de Stier af en toe wel eens flink te keer kan gaan. De Vissen kan hier zo van schrikken dat hij bang wordt om zich open te stellen voor de ander. In de meeste gevallen is de Stier een goedmoedig teken en is net als de Vissen erg gesteld op rust en vrede. Beiden hebben een goed gevoel voor romantiek. De Stier heeft een iets sterkere persoonlijkheid dan de Vissen. De Sier heeft een beter economisch inzicht zodat hij de soms wat royale Vissen een beetje kan afremmen. De Stier heeft en motto van “leven en laten leven” en gunt de Vissen hier ook het zijne van. De Vissen past zich makkelijk aan als hij het gevoel heeft veilig te zijn bij de ander. Hij kan daardoor fouten van de ander over gaan nemen. Wanneer bijv. de Stier steeds meer gemakzuchtig wordt zal ook de Vissen het op den duur niet meer zo nauw nemen met plichten. Aan de andere kant is het ook zo dat als de trage Stier eenmaal enthousiast is geworden dit ook overslaat op de Vissen zodat men samen veel kan bereiken.

Vissen met Tweelingen
Beiden hebben verschillende levensinstellingen waardoor een kans van slagen moeilijk zal worden. De Tweelingen reageert vanuit zijn verstand en de Vissen is een uitgesproken gevoelsteken. De idealistische Vissen zal vaak teleurgesteld worden door de berekende, zakelijk uitgekookte handelswijze van de Tweelingen. Deze ergert zich op zijn beurt aan de zweverige ideeën van de Vissen. De Tweelingen is erg veelzijdig. De Vissen heeft meestal maar één of enkele interesses heeft. De Tweelingen is bijzonder snel in denken en doen. De Vissen heeft voor alles zijn tijd nodig wat over kan komen als traag. De Tweelingen vindt de Vissen vaak slap in het niet kunnen nemen van beslissingen of het verdedigen van zijn standpunten. De Vissen is wel bereid om met open vizier te strijden en houdt van fair play terwijl de Tweelingen gebruik maakt van allerlei listen en foefjes. De Tweelingen liegt uit berekening. De Vissen jokt uit angst en doet het dan meestal nog zo slecht dat men hem al snel doorheeft. De Tweelingen is meestal oppervlakkig in zijn gevoelsleven en kent niet het begrip “die ene grote ware Liefde”. Hij neemt het meestal ook niet zo nauw met trouw tegenover de ander. De Tweelingen ziet ontrouw ook niet als overspel maar als wat afwisseling van de dagelijkse sleur. De Vissen zal hierop reageren door zelf ook ontrouw te zijn, waar de Tweelingen zich niet zo druk om maakt. Totdat het voor de Vissen serieus wordt. Voor de Tweelingen is het dan te laat om de Vissen nog terug te winnen.

Vissen met Kreeft
Deze combinatie gaat meestal heel erg goed. Er zullen hier niet echt grote moeilijkheden zijn. Bieden zijn wel snel op hun teentjes getrapt zodat ze elkaar vaak onbewust kwetsen. Beiden zullen hierbij moeten leren om zich te uiten als ze door de ander gekwetst zijn i.p.v. dat ze in hun schulp kruipen. Beiden zijn gesteld op een hechte band en zullen er dan ook niet snel toe komen om uit elkaar te gaan. Voor de Vissen en voor de Kreeft is romantiek heel erg belangrijk. Beiden zijn sterke gevoelstekens zodat ze elkaar goed aan kunnen voelen. De Kreeft staat wat meer met beide benen op de grond dan de Vissen. Beiden tekens hebben ook hun droomwereld waarin ze zich terugtrekken als ze stuiten op onbegrip bij de ander. In tijden van moeilijkheden hebben beiden niet genoeg kracht om door te zetten. Dit kan er voor zorgen dat beiden het gevoel hebben dat ze te weinig steun bij de ander kunnen vinden. De echte Liefde maakt hier toch weer veel goed. Beiden hebben behoefte aan een leven zonder al te veel spanningen.

Vissen met Leeuw
Een kans van slagen hangt hier van vele factoren af. De Leeuw wil graag de baas spelen. De Vissen is een teken wat steun nodig heeft en dit bij de Leeuw wel kan vinden. De Leeuw is nog wel eens humeurig. De Vissen kan er niet tegen als de ander humeurig en agressief is. Het kan zijn dat de Vissen hierdoor eerst in zijn schulp kruipt en daarna zijn verlangen naar geborgenheid bij een ander gaat zoeken. Deze tekens geven beiden makkelijk geld uit wat een gevaar kan zijn voor het huishoudbudget. De Vissen heeft een zekere behoefte aan vrijheid. Het leidinggeven van de Leeuw mag dan ook niet als bazig overkomen bij de Vissen. Die voelt zich hierdoor dan onder druk gezet. De Vissen heeft veel aandacht en tederheid nodig. Dit kan wel eens een probleem geven. Het is voor de Leeuw moeilijk dit te geven omdat hij zelf degene is die het liefst alle aandacht opeist.

Vissen met Maagd
Dit zijn twee tegenpolen. Door de verschillen in karakter kunnen er veel moeilijkheden ontstaan. De Maagd handelt vanuit zijn verstand waardoor hij vaak koel, nuchter, zakelijk en weinig liefdevol overkomt. De Vissen is een overgevoelige teken. Het kost de Maagd veel moeite om zijn gevoelens van liefde aan de ander duidelijk te maken. Voor de Vissen is dit juist zo belangrijk omdat deze grote behoefte heeft aan tederheid. De Maagd kijkt altijd naar het nut van iets en zal zijn geld nooit uitgeven aan iets wat alleen maar mooi is. Hij gaat meestal verantwoord om met zijn geld en zorgt voor een reserve. De Maagd kan zich dan ook ergeren aan de Vissen die zijn (laatste) geld uitgeeft aan datgene waar hij op dat moment behoefte aan heeft. De Vissen is niet zo precies en letten niet op details. De Maagd ziet gauw fouten en is niet tevreden totdat iets, in zijn ogen, perfect is. Als iets niet gaat zoals het hem zint dan kan de Maagd nog wel eens gaan mopperen. Hij kan daarbij flink zout op slakken leggen wat helemaal niet nodig is. Het gevolg hiervan is dat de Vissen, die vaak toch al een minderwaardigheidscomplex heeft, zich alleen maar kleiner gaat voelen en van streek raakt. De Vissen past zich snel en makkelijk aan maar kan op een gegeven moment niet meer voldoen aan de kritiek en de eisen van de Maagd.

Vissen met Weegschaal
Deze tekens gaan goed samen waardoor een kans van slagen groot is. De Weegschaal is in de omgang met anderen vlotter dan de Vissen. Deze heeft ook behoefte aan contacten maar kan ze soms moeilijk beginnen. De Weegschaal kan hier de Vissen in tegemoetkomen en hem daarbij steunen. Beiden zijn gesteld op rust, vrede en harmonie. Geen van twee zijn ruziemakers. Beiden staan makkelijk tegenover elkaar en zullen de zwakke punten van elkaar kunnen accepteren. Een probleem zal altijd op een prettige wijze opgelost worden doordat ieder een beetje geeft en neemt. Beiden kunnen te vlug geld uitgeven zodat er wel eens wat minder van aanwezig is. De Weegschaal heeft meestal veel vrienden en is over het algemeen erg aantrekkelijk voor het andere geslacht. Het kan dan ook wel eens zijn dat deze zijn (trouw) boekje te buiten gaat. Dit is echter meer voor een gezellig avontuurtje dan een echte verhouding. In zijn hart is de Weegschaal de ander wel trouw. Zolang de Vissen het op deze manier ook kan zien zijn er geen problemen. De Weegschaal is tegenover de ander die een avontuurtje heeft ook niet moeilijk. Zolang het maar geen verhouding wordt. Zolang deze twee in een harmonische sfeer leven en zich happy voelen komen beiden tekens in evenwicht met elkaar zodat een goede kans van slagen mogelijk is.

Vissen met Schorpioen
Dit zou een ideale verbinding kunnen zijn. De praktijk laat meestal het tegendeel zien. Een groot probleem hier is vaak de neiging van de Schorpioen om erg scherp te zijn. De Vissen heeft behoefte aan tederheid en romantiek en kan zich in een sfeer van agressiviteit niet erg gelukkig voelen. De Schorpioen is een teken van uitersten. De Vissen zoekt liever de gulden middenweg en heeft daardoor minder uitgesproken meningen dan de ander. De Schorpioen heeft grote moeite zijn werkelijke gevoelens te uiten. Dit komt op de Vissen vaak over als kilheid en hij kan het gevoel krijgen dat de ander hem niet genoeg waardeert. De Schorpioen eist van de ander strikte loyaliteit. Voor de Vissen is dit erg moeilijk omdat hij niet achter elke mening kan staan van de Schorpioen waarvan hij weet dat die niet juist is. De Schorpioen eist ook onvoorwaardelijke trouw van de ander. De Vissen blijft de ander trouw zolang hij het gevoel heeft veilig en geborgen te zijn. Wil deze combinatie lukken dan zal de Schorpioen zich meer aan moeten passen aan de Vissen en leren om zijn agressiviteit onder controle te houden. Dit is helaas voor de Schorpioen haast niet mogelijk. Mocht dit wel lukken dan is de kans van slagen erg groot en zal men elkaar goed aanvullen.

Vissen met Boogschutter
Hier kunnen nog wel wat problemen ontstaan. Beiden zijn idealistische tekens. Vaak hebben ze een goed religieus ontwikkeld gevoel. Dit kan tot uiting komen in een grote verbondenheid met de natuur. Beiden hebben een filosofische inslag en zijn in staat het leven los te zien van zijn materiele bestaansvorm. Beiden zijn in hun hart eerlijk. Bij de Boogschutter kan dit nog wel eens camouflage zijn om de ander ergens op aan te spreken. De Vissen liegt soms wel eens uit angst. De Boogschutter kwetst de Vissen vaak gevoelig wanneer hij hem, waar anderen bij zijn, op een ontactvolle manier op zijn fouten wijst. Beiden voelen zich aangetrokken tot het helpen van anderen en zullen elkaar hier dan ook in kunnen vinden. De mogelijkheid bij deze twee tekens bestaat dat beiden niet genoeg met twee benen op de grond staan en de praktische kant van het leven uit het oog verliezen.

Vissen met Steenbok
Ondanks duidelijke verschillen is er toch een kans van slagen. De Steenbok is erg gesloten en lijkt daardoor koud en harteloos. De Steenbok is vaak hard tegenover zichzelf maar ook tegenover anderen. De Vissen kan dit oppakken als een gebrek aan medegevoel. De Steenbok heeft nog wel eens last van bedrukte stemmingen. De Vissen is bijzonder gevoelig voor stemmingen van anderen. Hij kan door de bedrukte stemmingen van de Steenbok ook somber worden. De Vissen vindt dan te weinig levensvreugde bij de ander en gaat dit ergens anders zoeken. De Steenbok heeft een serieuze instelling en kan de Vissen de veiligheid en geborgenheid geven die hij zo nodig heeft. Beiden zijn ook wel wat conservatief. De Steenbok, hoe koud hij ook lijkt, heeft behoefte aan medegevoel en hartelijkheid wat de Vissen hem kan geven. De Steenbok heeft een goed economisch inzicht en kan zo de Vissen wat beperken met het uitgeven. De steenbok is ambitieus en wil graag geheel alleen boven komen. De Vissen is dat niet en zal alles opzij zetten om de ander te helpen zijn doel te bereiken. Als de Steenbok zorgt voor voldoende aandacht voor de Vissen en de Vissen houdt er rekening mee dat de stugge houding van de Steenbok niet wil zeggen dat hij niet van hem houdt, heeft dit een goede kans van slagen.

Vissen met Waterman
Beiden tekens hebben weinig met elkaar gemeen. De Waterman heeft nog wel eens de neiging weinig rekening te houden met de ander en kan de Vissen hier gevoelig mee kwetsen. De Vissen kan zich verwaarloost gaan voelen en zal op zoek gaan naar iemand die wel aandacht voorhem heeft. De Vissen houdt niet zo van nieuwe dingen en neemt liever geen al te grote risico’s. De Waterman heeft grote behoefte aan alles wat nieuw is en houdt wel van risico’s. Beiden hebben een grote behoefte aan persoonlijke vrijheid en zijn ruimdenkend. Ze kunnen begrip opbrengen voor het anders denken van de ander. Beiden hebben een goed sociaal gevoel en kunnen zich graag inzetten voor het helpen van anderen. Aan goede wil om er iets van te maken ontbreekt het bij allebei niet. Of het ook een kans van slagen heeft op de langere termijn is de vraag. De Vissen zal zijn best moeten doen om de Waterman te blijven boeien.

Vissen met Vissen
Deze combinatie geeft bijna nooit moeilijkheden. Het grootste probleem kan zijn dat beiden niet genoeg met beide benen op de grond staan. Beiden hebben allerlei idealen die ze graag na willen streven. Op deze manier komen ze er te weinig aan toe om zich bezig te houden met dagelijkse dingen. Ook op het gebied van de financiën kunnen problemen ontstaan omdat beiden heel makkelijk geld uit kunnen geven en geen overzicht houden. Het belangrijkste is dat men zich gelukkig voelt bij de ander en zo voldoende steun vindt bij elkaar. Beiden hebben grote behoefte aan gevoelswarmte en kunnen dit geven aan elkaar. De mogelijkheid om elkaar aan te voelen is dan ook groot bij deze twee tekens. Dit is een belangrijke basis voor een harmonisch samengaan.

 

 
 
 
Alle combinaties
Ram ^
Stier _
Tweelingen `
Kreeft a
Leeuw b
Maagd c
Weegschaal d
Schorpioene
Boogschutter f
Steenbok g
Waterman h
Vissen i
 

elementen
tegenpolen
onbereikbaar
 

 

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer