Astrologie & Tarot
informatief
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactKaartensterren.nl
Psychologische inzichten
in jezelf d.m.v. energie, astrologie, sterrenbeelden, tarotkaarten. Nieuwsgierig naar jezelf of misschien naar de ander. Kijk dan verder.

Zit je met vragen?
Ben je op zoek naar duidelijkheid?

Persoonlijke Consulten
- Bewust van Jezelf
- Bewust in je Relatie


Workshops
- Astrologie of Tarot
- Vrij in te vullen n.a.v. de website
- Snuffel Workshop (kunst)

Algemeen
Deze  website is met grote zorgvuldigheid opgezet. De inhoud van deze website is slechts ter algemene informatie.

De eigenaar van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op de website. De eigenaar van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei incidentele, directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website of delen daarvan. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor ten aller tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

De eigenaar van deze website kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website ook  geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de eigenaar besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die er op staat onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.

Op de gehele website, en alle afzonderlijke onderdelen er van, is auteursrecht aanwezig en zijn de intellectuele eigendomsrechten geheel van de eigenaar van deze website. Kopiëren en/of gebruik van informatie van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
Datum:  
 
 
 
 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer