Tarot, de kaarten uitgelegd
Astrologie & Tarot
persoonlijke kaarten
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactPersoonlijkheidskaart

Een persoonlijkheidskaart kun je uit rekenen door de cijfers van je geboortedatum bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld 25-11-1966 geeft (2+5)+(1+1)+(1+9+6+6) = (7)+(2)+(22) = 31.
Als de som uitkomt tussen de 1 en 21, dan is je persoonlijkheidskaart die kaart uit de Grote Arcana die hetzelfde cijfer heeft.
Met bijv. een som van 14 is dat de kaart De Gematigdheid (XIV). Als de som uitkomt op 22, dan telt De Dwaas als je persoonlijkheidskaart.

Wanneer de som uitkomt boven de 22 zoals in het voorbeeld hierboven, moet je de cijfers nog een keer bij elkaar optellen. In het voorbeeld hierboven wordt dat dan 31 = 3 + 1 = 4. Je persoonlijkheidskaart zou dan de kaart De Keizer zijn.


Jaarkaart

Een jaarkaart kun je uit rekenen door bijna net zo te rekenen als bij je persoonlijkheidskaart. Alleen in plaats van dat je je geboortedatum neemt voor de berekening, neem je hier de som van je verjaardag. Je telt dan de cijfers van je verjaardag in het betreffende jaar bij elkaar op.

Wanneer je in 2007 jarig bent op 25 november, dan is de jaarkaart dus de som van 25-11-2007. Dit wordt dan (2+5) + (1+1) + (2+0+0+7) = 7 + 2 + 9 = 18 = 9. De jaarkaart, of groeikaart, van dat jaar zou dan de kaart De Kluizenaar zijn. Bij het berekenen van de jaarkaart tel je door totdat je 1 cijfer overhoudt.

Voor degene die al wat meer ervaring hebben met de Tarot kun je in dit voorbeeld kaart 18 (De Maan) als extra hulpkaart gebruiken. In dit jaar kan het zijn dat er onduidelijkheid, onzekerheid, angst of iets anders is waarbij je in het duister tast. Het is dan belangrijk dat je trouw blijft aan jezelf (De Kluizenaar) en pas dan handelt wanneer je helderheid hebt en precies weet wat voor jou belangrijk is. De kluizenaar kan evt. ook aangeven dat het tijd wordt om in jezelf te zoeken naar antwoorden en je zo jezelf kunt bevrijden van angsten en onzekerheden.

Relatiekaart

Een relatiekaart kun je uitrekenen door de cijfers van de geboortedata van beide partners bij elkaar op te tellen.
Bijv: je bent geboren op 25-11-1966, dat geeft (2+5) + (1+1) + (1+9+6+6) = (7) + (2) + (22) = 31. Met de geboortedatum van je partner doe je precies hetzelfde. Daarna tel je beide uitkomsten bij elkaar op. Als bijvoorbeeld de uitkomst van je partner 38 is, dan tel je dus 31 + 38 = 69. Dit wordt 6 + 9 = 15, en 1 + 5 = 6. Voor je relatiekaart tel je door totdat je 1 cijfer overhoudt. Bij deze twee partners zou de relatiekaart dan via de kaart De Duivel (15) leiden naar de kaart De Geliefden (6).

Ook in dit voorbeeld kun je kaart 15 (De Duivel) als extra hulpkaart gebruiken. In deze relatie kan een situatie van afhankelijkheid of macht aanwezig zijn (De Duivel) waarbij je jezelf vrijwillig vastzet en steeds tegen je zin en principes in handelt. Je zult naar je hart moeten luisteren (De Geliefden) om te kijken of de keuzes die je maakt ook diegene zijn die je werkelijk wilt maken.


 


 
 
Datum:  
 

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer