Sterrenbeelden
Astrologie & Tarot
betekenis per planeet

 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contact 

Planeten en energie
Het heelal is één groot energieveld. In ons zonnestelsel hebben de planeten allemaal hun eigen krachten om de aanwezige energie te beïnvloeden. Zij kunnen energie zo beïnvloeden dat het een andere uitwerking of vorm krijgt. Samen zorgen de planeten voor alles wat er in ons stelsel gebeurt. Hieronder staat, per planeet, de krachten die ze hebben en wat ze met energie kunnen doen.


Zon creëert energie en straalt deze uit
De Zon zorgt door het creëren van energie voor licht en leven. Astrologisch staat deze ster voor het hart (de kern) van het individu. Hij vertegenwoordigt het ego en wil graag centraal staan. De zon wil graag (uit)stralen en schijnen. Astronomisch is de Zon een ster waarin kernfusie plaats kan vinden. Dit is ook in de astrologie zo. Wanneer 2 mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen kunnen hun harten (kernen) samensmelten. Dit kan uiteindelijk leiden tot het creëren van een nieuw individu. De ei- en zaadcel vormen samen 1 nieuwe cel met alle gegevens voor het nieuwe individu. In de tarot kan de kaart de Zon ook gezien worden als een (weder)geboorte van het "ik". Dit kan bijvoorbeeld zijn als iemand een groei door heeft gemaakt en er zelfbewuster is uitgekomen. De Zon geeft in een horoscoop aan op welk gebied het ego het sterkst uitwerkt.
Maan verzamelt, bewaart en geleidt energie
De Maan is de natuurlijk satelliet van de Aarde en werkt als een soort spons. Astrologisch is de Maan ook degene die krachten van andere planeten doorgeeft. De Maan staat voor emotie, herinnering en de afkomst. Doordat de energie via de Maan loopt zijn de uitwerkingen minder heftig dan dat ze rechtstreeks van de planeten komen. De wispelturigheid van de Maan staat ook voor de snelheid waarmee de gevoelens op komen zetten en weer verdwijnen. Daarom staat de Maan voor de alledaagse gevoelens waar men mee te maken heeft. De donkere kant van de Maan staat voor de "niet zichtbare" kant van het bewustzijn. De maan staat in de astrologie voor het element water. De energie die geleidt wordt door de Maan gaat ook via water. Water heeft nl. de kracht om overal te komen. Het doordrenkt alles. Gevoelens zijn net zo krachtig. De Maan geeft in de horoscoop aan hoe de emotionele geborgenheid vanuit het ouderlijk huis wordt ervaren en hoe het gevoel in de loop van de verdere ontwikkeling beleefd wordt.

Mercurius geleidt, verbindt en splits energie
Het is een dubbelplaneet. Dat houdt in dat hij heerser is van twee tekens, Tweelingen en Maagd. De snelheid waarmee Mercurius kan roteren in de ruimte geeft hem de mogelijkheid om zijn verbindende energie razendsnel te laten werken. Hij staat voor het kwik, wat een hele goede geleider is van energie en snel en flexibel kan werken. De planeet staat voor het denkvermogen. Hij zorgt ervoor dat in de hersenen de verbindingen razendsnel tot stand komen. Ook de armen, handen, vingers, schrijven, het spraakvermogen en andere vormen van communicatie vallen onder deze planeet. Dat zijn handelingen die een gedetailleerde en tegelijkertijd snelle manier van energie nodig hebben. Mercurius heeft ook het vermogen energie te splitsen. Dit uit zich in de kracht om te analyseren, uitsplitsen en (ver)delen. Al deze splitsingen en verbindingen zorgen er voor dat er altijd veel beweging is wat zorgt voor een goede circulatie van energie. Mercurius geeft in de horoscoop aan hoe het denken ontwikkelt is en gebruikt wordt.


Venus zorgt voor verbinding en de juiste balans van energie
Elke vorm van energie heeft een juiste balans nodig om optimaal uit te kunnen werken. Als deze balans verstoord wordt functioneert de energie nog wel maar kan het zijn dat hij meer doorslaat naar één kant. Energie is in balans als de positieve en negatieve energie samen gelijk zijn. Venus staat voor liefde. Deze planeet heeft zoveel liefde te geven dat iedere aanval op haar al aan het begin in de kiem wordt gesmoord. Venus heeft ook haar uitwerking in de verbinding van energie. Daar waar Mercurius zorgt voor de snel-voorbij-verbinding, gaat Venus voor de lange-termijn-verbinding. Bijv. overeenkomsten (zakelijk) en huwelijken. Venus is de ander waar men zich in teruggespiegeld vindt, die aanvult en compleet maakt. Om de juiste balans te vinden is heel wat wikken en wegen nodig. Venus geeft in de horoscoop aan of er in het individu liefde aanwezig is en hoe deze geuit wordt.


Mars geeft energie een stuwende kracht en maakt explosief
Mars heeft een enorme (levens)kracht. Hij stuwt de energie vooruit en geeft drang om dingen te regelen en te doen. Hij stuwt de energie ook naar nieuwe gebieden, daar waar het nog nooit eerder is geweest. De energie is impulsief, eigengereid en ongeduldig. Daar waar de energie wordt tegengewerkt en niet op een andere manier wordt afgevoerd ontstaat soms een driftige en explosieve kracht. Mars is vol passie en vuur voor zijn gestelde doelen. Niet op lange termijn want de energie van Mars is krachtig in de eerste aanzet. Daarna ebt de energie weg en wordt vaak datgene wat men begonnen is niet meer afgemaakt. mars geeft in de horoscoop aan waar en op welke manier de daadkracht geuit wordt.


Jupiter vergroot energie
Jupiter is de grootste planeet van alle planeten in ons stelsel. Zijn kracht heeft ook een grote uitstraling waar veel mensen door aangetrokken worden. Jupiter zorgt ervoor dat elke vorm van energie uitdijt en een soms buitensporig grote omvang aanneemt. Daar waar de energie uitdijt bereikt het hoge pieken die euforisch worden beleeft. Stopt het uitdijen en komt de energie weer terug in zijn oorspronkelijke omvang dan blijft daarbij een grote lege ruimte over die vaak als een (diep) dal wordt ervaren. De energie van Jupiter verwacht heel veel (ideaal) en wordt daardoor vaak teleurgesteld (realiteit). Dit komt omdat deze twee niet in de juiste proporties bewegen. Op het moment dat de energie weer terug is in de oorspronkelijke vorm begint meteen het uitdijen weer opnieuw. er is geen tijd om bezig te zijn met de (diepe) dalen want Jupiter gaat even vrolijk weer door. Jupiter geeft in de horoscoop weer wat er vergroot wordt en waar dit mee te maken heeft.


Saturnus remt energie af waardoor het verdicht
Energie is iets wat constant in beweging wil blijven. Saturnus ontneemt energie deze mogelijkheid en zorgt er (door afkoeling) voor dat het afgeremd wordt. Soms zelfs zo sterk dat het stil komt te staan. In deze stilstand krijgt energie een andere vorm en kan het omgezet worden in een materiële vorm. Stilstand is soms nodig. De energie die constant in beweging is heeft geen tijd om tot (zelf)inzicht te komen, bewust te worden van zaken en te groeien. Stilstand is soms juist een modus waarin heel veel gebeurt. Wat in de stilstand aan de buitenkant niet gezien wordt gebeurt aan de binnenkant. De afremmende kracht van Saturnus roept ook tot verantwoording om tijdens het doordraven eens stil te staan bij datgene wat er gebeurd is. Het beperken en inkrimpen van de energie wordt niet altijd positief ervaren omdat het ervoor zorgt dat men op dat moment verantwoording voor zichzelf moet dragen. De kracht van Saturnus is solide. Hij neemt zichzelf heel serieus en kan soms wat zwaar aan dingen tillen. Saturnus geeft in de horoscoop aan wat wordt afgeremd en wat men serieus neemt in het leven.


Uranus geeft energie ruimte en een grillig karakter
Uranus is als enige anders gekanteld met zijn as dan de rest van de planeten. Hiermee wordt meteen duidelijk dat deze planeet het zeer prettig vindt om zichzelf te onderscheiden van de massa. Uranus wil graag de ruimte om zichzelf te kunnen zijn en geeft anderen deze ruimte ook. De planeet ligt dwars en daarmee ook zijn energie. Het is niet een opzettelijk dwarsliggen, ook al lijkt dat soms wel zo. Het is meer een manier voor Uranus om zijn eigen individu te zijn. Hij wil, net als de Zon, zijn eigen energie creëren. Omdat hij hier de capaciteit niet voor heeft wordt het op een andere, originele, manier geprobeerd. Dit kan soms wrijving opleveren. Uranus geeft de energie dan ook een elektrische lading waarmee zijn kracht een bijzondere uitstraling krijgt. De energie van Uranus is grillig, onvoorspelbaar en soms shockerend. Uranus geeft in de horoscoop aan waar elektrische lading aanwezig is en waar men de ruimte nodig heeft om zichzelf te kunnen zijn.


Neptunus verdunt energie
Neptunus verdunt energie zo sterk dat het op een vreemde manier lijkt alsof het onzichtbaar is, los is van alles en zonder verbinding (draadloos) kan functioneren. Deze planeet is met zijn vreemde energie moeilijk te omschrijven. De energie van deze planeet is op een meer verfijnde frequentie dan die van de andere planeten. Omdat de energie van Neptunus zo dun is kan het niet overal aansluiting vinden. Het kan dan gebeuren dat Neptunus zich isoleert en afzondert van anderen. Het mysterieuze van Neptunus is dat hij wel aansluiting kan vinden bij de energie van anderen en deze ook begrijpt. Dit komt doordat Neptunus de grootste kracht heeft om overal te komen. De energie van Neptunus is zo verfijnd dat hij alle andere energie kan bereiken en aanvoelen. Als Neptunus iemand vindt waarbij hij aansluiting vindt zijn woorden bijna niet nodig om te communiceren. Dit gaat d.m.v. de verfijnde energiegolven. Neptunus geeft in de horoscoop aan waar de ontvankelijkheid het meest tot uiting komt.


Pluto transformeert energie
Elke energie heeft een bepaalde trilling (frequentie). De kracht van Pluto is zo sterk en bijzonder dat hij de mogelijkheid heeft om energie te transformeren. De kracht van transformeren hoort ook bij de cyclus van het leven. De energie van Pluto is zwart of wit, leven of dood en niet van alles een beetje. Pluto kan op twee manieren uitwerken, helend of destructief. Dit is afhankelijk van naar welke frequentie de energie wordt omgezet. De energie van Pluto heeft door zijn mystiek een grote aantrekkingskracht. Het is zo sterk dat het kan hypnotiseren en er voor kan zorgen dat energie van andere planeten in zijn macht blijven zitten. Deze energie kan veel macht geven maar ook machteloos maken. Het is de dwingende kracht van Pluto waar men niet zomaar van los kan komen. Er is astronomisch van deze planeet niet zoveel bekend omdat hij voor onderzoek nóg te ver buiten ons bereik ligt. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat de uitwerking van deze planeet nog steeds voor een groot deel ondoorgrondelijk is. Pluto geeft in de horoscoop aan op welk gebied de meeste bezieling ligt.

 

Plaats een reactie
 
Datum:  
 
 
 
 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer