Sterrenbeelden
Astrologie & Tarot
betekenis per huis
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactBetekenis van de huizen
Ieder sterrenteken heeft een eigen huis wat representatief is voor dat teken. Het is moeilijk om de betekenis van de huizen duidelijk weer te geven omdat er per huis een aantal verschillende mogelijkheden zijn. Dat wil niet zeggen dat ieder onderwerp willekeurig ergens in geplaatst kan worden want er zit wel degelijk een bepaalde onderverdeling in. Hier een aantal punten die je kunt plaatsen.

Huis 1 het "ik-leven"- persoonlijkheid - lichaamsbouw - constitutie - levenskracht - karakter - bekwaamheden - temperament - houding - manieren - uiterlijk - initiatieven - algeheel reageren - optreden naar buiten toe - zelfbewustzijn.


Huis 2 geld - financiën - bewegelijk bezit - bankwezen - materiële omstandigheden - landbouw - liefde - geduld - zinnelijkheid - zangers - aards gericht - koppig - gespierd - traag - vredelievend.


Huis 3 broers en zusters - persoonlijke verbindingen - gastvrijheid - lager geestelijk leven - communicatie - mentaliteit- kennis - contacten - kleine reizen - vervoer - onderwijs - gedachte-uitwisseling - leren in jeugd - denkvermogen - verhuizingen - regelateur - rusteloos - correspondentie.


Huis 4 ouders - erfelijkheid - afstamming - ouderlijk huis - gezin - jeugdervaring - emotionele geborgenheid - milieu - grondbezit - woning.


Huis 5 driftleven - liefdesavonturen - nakomelingen - opvoeding - seksuele drift - zwangerschap - genoegens - rijk - koningshuis - adel - prestaties - leiding geven - minnaar - speculaties - goud.


Huis 6 arbeidsverhoudingen - ondergeschikten - ziekten (organisch) - lichaamsgebreken - voeding - hygiëne - verzorging - analyse - dienstbaarheid - kritiek - sociale sector - kennis opname - kwalen - gezondheid.

 

Huis 7 tegenpool - huwelijk - vereniging - deelgenoot - compagnon - diplomatie - contacten - samenwerking - organisatie - harmonie - schoonfamilie - contracten - vijanden - evenwicht.


Huis 8 dood - doodsoorzaak - erfenis - wezen - voogdij - occultisme - onderwereld - chirurgen - de- en regeneratie - jaloezie - gevoel(loosheid) - macht - instinctieve reacties - ondergronds - catastrofes - rampen - maffia - seksueel genot.


Huis 9 hoger geestelijk leven - godsdienst - filosofie - abstract denken - universiteit - dromen - lange reizen - idealen - uitdragen - expansiedrang - doel van het leven - rechters - advocaten - professor.


Huis 10 maatschappelijke positie - beroep - succes - eer(zucht) - roem - promotie - handelingen - beruchtheid - regering - baas - aanzien - reputatie - erkenning bereiken - top.


Huis 11 vrienden - kennissen - gezelschapsleven - hoop en verlangen - reformatie - techniek - publiek - originaliteit - sociaal besef - excentriek - vrijheid - gelijkheid - naastenliefde - heelal - vliegverkeer - astrologie - democratie - vereniging - club - partij - geestverwanten - collega's.


Huis 12 afgeslotenheid - loutering - zelfverloochening - ziekten - opsluiting - klooster - gevangenis - eenzaamheid - verlatenheid - geheimhouding - zelfvernietiging - psyche - helderziendheid - verslaving - roes - tegenslag - leren loslaten - mystiek.

Plaats een reactie
 
Datum:  
 
Uit welke boom
ben jij gevallen?
Hou van jezelf
Gezondheid
Karma

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer