Energieveld
Astrologie & Tarot
hoger denken, één groot brein
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contact  


 

Energie
Wie er van uit gaat dat de Almachtige een man is die van bovenaf alles regelt en straft of beloont voor een ieder die dat verdient heeft terecht reden om sceptisch te zijn. Wie de Almachtige wil zien als het Universum met de daarin aanwezige werking van krachten kan een beter beeld van het grotere geheel krijgen. De mens is ontstaan uit oercellen van de kosmos. Het is dan ook logisch dat wij reageren op allerlei bewegingen van kosmische factoren.


Het universum, het energieveld
Het heelal is één groot energieveld, met alles wat daarin aanwezig is. Overal in en om ons heen zit energie of elektriciteit zoals sommigen het noemen.
In de lucht, in het water en in de materiele wereld . Deze energie is de basis voor al het leven. Zonder energie geen leven. Zonder stroom geen apparaten die werken. Zo werkt het ook voor mensen want ook wij zijn een energie. Trillingen of vibraties verpakt in een fysieke aanwezigheid.
De drie-éénheid
Deze bestaat uit Zon - Mercurius - Venus. De Zon staat centraal. Venus en Mercurius draaien in het stelsel om de Zon heen en zijn nooit meer dan 60grd. van de Zon verwijderd. Het maakt niet uit of ze voor of achteruit lopen (retograde). Op het moment dat ze vooruit lopen (van de Zon af) en de +60grd bereiken worden ze weer naar de Zon toegetrokken. Dan lopen ze terug tot -60grd. Als dat punt bereikt is staan ze eerst even stil en gaan dan langzaam weer vooruit lopen tot ze weer op normale snelheid zijn. Deze drie-éénheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden en de basis voor het individu. De Zon is de bron die energie levert, het "ik" of ego. Venus staat voor het lichaam en Mercurius voor de geest.
De Zonnestraal, ons ego (ik)
Ieder mens is zijn eigen mooie zonnestraal. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust omdat ze er niet verder over nadenken. Toch is het zo. De mens bestaat uit licht of, anders gezegd, (zonne)energie die alleen zichtbaar is in de materie, in dit geval het lichaam. Alleen op deze manier kan men een zonnestraal waarnemen. Als er geen lichaam is, kan de zonnestraal niet worden waargenomen. Maar dat houdt niet in dat, als het lichaam weg is, de zonnestraal ook verdwenen is. Hij is nog wel aanwezig, alleen niet meer zichtbaar. Zie ook: wat is het --> energieveld van de mens, of bij de 4 elementen

Astrologisch gezien staat de Zon voor de creator van energie, het ego, onze “IK”, het hart en “het Zijn”. De mens is ook de creator van zijn eigen energie. Als het hart er mee stopt wordt er geen energie meer gecreëerd en houdt “het Zijn” in het lichaam op. In je hart, je centrum, zit je leven en alles wat daarbij hoort.

Ook voor het ego is zich te laten zien in de materie, de enige manier om zich kenbaar te maken. Door middel van (dure) spullen, bezit, geld en andere materiele zaken kan het ego laten zien wie en wat hij voorstelt. Als deze spullen niet aanwezig zijn is het voor velen soms moeilijk om zich staande te houden omdat innerlijke zekerheid ontbreekt.

Men wordt dan bang om “niemand” te zijn, niets voor te stellen, niet belangrijk te zijn of geen erkenning te krijgen van anderen. Ons ego komt dan in het geding. Vaak is het showen van datgene wat je allemaal hebt een manier om anderen te imponeren en te overbluffen.

Deze externe of materiele zaken zijn een hulpmiddel voor diegene die de kracht niet van binnen hebben om zich staande te houden. De echte kracht van het ego zit niet in spullen buiten ons maar van binnen en heeft geen spullen nodig om zich te laten zien. Het ego toont dan zijn kracht door warmte, zelfbewust optreden, zelfverzekerdheid en respect naar anderen toe.

Moeder Natuur
Daar waar veel mensen samen zijn, worden veel soorten energie gegenereerd en in beweging gezet. In dichtbevolkte gebieden kunnen deze energieën invloed hebben op de atmosfeer of het gebied waarin men zich bevindt. Dit kan leiden tot heftige reacties.


Het Levenselixer
Kwik, zout, water (oplossing) en zwavel. Ze worden in de Tarot besproken, op de kaart Rad van Fortuin, als de vier belangrijkste ingrediënten voor het levenselixer. In de astrologie staan de vier tekens Stier (vast), Waterman (lucht), Leeuw (vuur) en Schorpioen (water) voor het vaste kruis. Het zijn de vier elementen die de geheimen van het leven openbaren voor een ieder die er oog voor heeft.
We zoeken, vinden
en vergeten weer.
Zo gaan we
onze levensweg.
Gaandeweg
ontdekken we
dat ons pad geen
bestemming heeft,
maar bestemming is

Bericht uit de stilte

Nu ik er niet meer ben
Ik jou niet meer persoonlijk ken
Weet dat ik nog aan je zal denken
Je ook steeds mijn liefde zal schenken

Misschien niet in levende lijve
Altijd zal ik bij je blijven
Weet dat het goed met mij gaat
Ik jou niet echt alleen laat

Steeds zal ik naast je staan
Ik ben met je begaan
Ook al zie je me niet
Mijn Liefde voor jou vergaat niet

Ik kan je hulp geven
Vanuit mijn andere leven
Stel je Hart open
De oplossing zal zich ontknopen

Plaats een reactie
 
Datum:  
 
DNA
= fysieke vorm
van energie
 
Universum
= één groot brein
= een bewustzijn

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer