Energieveld
Astrologie & Tarot
energie is leven
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contact 

Leven
is energie. Leven zorgt voor beweging en andersom. Om leven te creëren zijn een aantal factoren nodig. De belangrijkste en eerst vereiste van deze factoren is water. Waar water is zal bijna altijd leven ontstaan. Wat voor leven dat is, is afhankelijk van de andere factoren. Leven heeft geen eigen vorm. Het is er in veel verschillende vormen en verandert continu. Het past zich aan en verandert met zijn omgeving mee.


Water
stroomt altijd naar beneden, het zoekt de diepte op om zich uiteindelijk te verenigen met haar bron, de oceaan. Daar verdampt het weer door de werking van zon (vuur) en wind (lucht) om aan het einde als regen de terugtocht te gaan maken. De cyclus van water kan dienen als beeld van de individuele ziel die zich afsplitst als waterdruppel om zich uiteindelijk toch weer te verenigen met haar oerbron.


Vorm (Leven is vloeibaar)
Water heeft geen eigen vorm, het past zich aan de omgeving aan zonder zichzelf te verliezen. Water is dynamisch en een sterke geleider van energie. Energie kan d.m.v. verschillende soorten straling bewerkt worden. Het bewerken van energie in water creëert een diversiteit van leven.
Het Circuit
Ieder “leven” bestaat uit energie. Energie kun je zelf uitstralen maar ook ontvangen van anderen. Het is een open circuit wat zich niet laat tegenhouden door het lichaam. De vibratie van het uitzenden en ontvangen van energie is afhankelijk van de frequentie waarop iemand (het leven) zich bevindt.

Soms voelen we ons niet onszelf, bijv. onrustig of emotioneel en begrijpen niet zo goed waar dit ineens vandaan komt. Het kan zijn dat we op dat moment energie van anderen ontvangen die niet bij ons hoort. We voelen dan precies datgene wat in de ander aanwezig is, bijvoorbeeld: onrust, verdriet, blijdschap, liefde of angst.

De Samenwerking
Alle vier de elementen staan altijd met elkaar in verbinding en kunnen niet onafhankelijk van elkaar functioneren. Wanneer er één element actief is op een bepaald gebied, uit zich dat ook in de andere elementen.

Als onze geest niet goed in balans is, uit zich dit lichamelijk en gevoelsmatig:
- ons lichaam functioneert niet optimaal
- we voelen ons hierbij niet tevreden of ongelukkig
Als onze ziel niet goed in balans is, uit zich dit lichamelijk en geestelijk:
- ons denken wordt “vertroebeld”
- het lichaam heeft “pijn”
Als ons lichaam niet is zoals we zouden willen, uit zich dit geestelijk en gevoelsmatig:
- we denken slecht over onszelf
- we voelen ons niet tevreden of er ongelukkig door.

 

 

Fysieke vorm (Lichaam)
Energie in het lichaam zorgt voor de mogelijk dat we kunnen functioneren. We kunnen bewegen (spieren), voelen (zenuwen), onze zintuigen en organen werken en het hart pompt. Het voelen van het lichaam is een andere manier van voelen dan dat onze ziel dat doet. Hier wordt meer de tastbare vorm van voelen bedoeld, zoals aanraken.
-Materie gevuld met energie krijgt een bepaalde kracht of uitstraling. Het zorgt er voor dat de materie een uitwerking heeft op zijn omgeving.


Water vorm (Ziel)
Energie in water zorgt voor de aanwezigheid van het zielenleven. Onze ziel voelt(aan) en vibreert. De energie is ontvankelijk voor vibraties uit de omgeving veroorzaakt door anderen zoals gedrag of gevoelens of andere vibraties zoals: muziek, beelden of geluiden die emoties oproepen. Onze ziel is de oerkracht en weet altijd wat goed voor ons is.
-Energie in water is niet waarneembaar, alleen voelbaar. Onze ziel is niet waarneembaar, emoties zijn niet meetbaar en altijd moeilijk om duidelijk over te brengen. Dit gebeurt meestal op een creatieve manier.


Lucht vorm (Geest)
Energie in lucht zorgt voor de aanwezigheid van het geestelijk leven. Onze adem trekt de geest in ons lichaam. De zuurstof die we nodig hebben om te (over)leven) is de basis voor ons denken. Door ons hele lichaam is zuurstof aanwezig. Het meeste hiervan gaat naar de hersenen. Het is nodig om verbindingen tot stand te kunnen brengen. De geest bestaat uit de elektrisch geladen lucht die verbindingen maakt tussen de cellen onderling. Alle lucht is gevuld met energie of elektriciteit.
-Lucht dat elektrisch is geladen is niet altijd zichtbaar maar wel altijd meetbaar. Het wordt pas zichtbaar op een bepaalde frequentie. Vergelijkbaar is de bliksem die we kunnen zien tijdens het onweer ( op grote schaal). De geest stuurt aan, controleert en verwerkt informatie. Met onze geest kunnen we onze ziel onder woorden brengen of onze ziel en lichaam onder controle houden.


Vuur vorm (Wilskracht)
Bij alle drie hoort ook de samenwerking met het vierde element. Onze wilskracht. Alles wat we lichamelijk zijn, wat we voelen en denken beïnvloedt ons gedrag. Hoe we hiermee omgaan, of hoe we ons gevoel en denken in beweging zetten, is aan onze wilskracht, de moeite die we nemen voor onszelf om er iets mee te doen of iets aan te doen. Willen we er aan werken of het zo laten? Gaan we er met een positieve of negatieve manier mee om?


 
 
Datum:  

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer