Energieveld
Astrologie & Tarot
werking van krachten

 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contact 

Water
Het is de bron van het leven. Het is de oermoeder die leven geeft en verzorgt. Water heeft geen eigen vorm. Het neemt altijd de vorm van de omgeving aan zonder haar eigen kracht te verliezen. Water is een sterke geleider van energie.


Energiegolven
Ieder mens is energie en leeft op zijn eigen frequentie. Gevoelens en gedachten zijn allemaal energiegolven die in meer of minder sterke mate door de ether gaan. Afhankelijk van de mate van gevoeligheid van iemand is het mogelijk om deze energiegolven te ontvangen. Op deze manier is het bijv. mogelijk om dingen aan te voelen, gedachten op te pikken of al ergens een voorgevoel van te hebben. (zie frequenties hieronder of draadloos)
Frequenties
Energie is overal in en om ons heen aanwezig. Energie komt op veel verschillende frequenties voor. Energie is een trilling of vibratie. Het zorgt voor warmte, licht en leven. Frequenties van energie variëren van heel laag waar weinig trilling is, dit zijn de meer aardse frequenties, tot heel hoog, waar heel veel trilling is, dit zijn de meer spirituele frequenties. Is de frequentie van energie laag dan is er weinig tot geen licht. Hoe hoger de frequentie wordt, hoe meer licht er zal zijn.

Energie kan door allerlei invloeden van vorm veranderen. De lagere frequenties zorgen er voor dat energie langzaam beweegt en soms zelfs tot stilstand komt. In deze vorm wordt energie dik en zo op elkaar gedrukt dat het verdicht en verandert in alles wat in de materiële wereld aanwezig is.
De hogere frequenties zorgen er voor dat energie snel beweegt, soms zelfs zo snel dat het voor ons niet meer is te volgen. In deze vorm wordt energie dun en heel erg vluchtig zodat het verandert in alles wat in de spirituele wereld aanwezig is.


 

Het centrum "IK"
Alle krachten die in het universum aanwezig zijn hebben ook hun uitwerking op de mens. Ieder mens wordt door deze krachten alle kanten op "gestuurd". Belangrijk daarbij is de juiste balans te vinden hierin. Soms kan het zijn dat er krachten inwerken en er voor zorgen dat men ergens in meegetrokken wordt of steeds opnieuw door iets of iemand wordt aangetrokken. Het kan ook zijn dat men ergens door vooruit geduwd wordt of wordt afgeremd. En zo zijn er nog meer invloeden zonder dat we daar soms iets van merken of bij stilstaan.

Of deze krachten bewust of onbewust op ons inwerken, belangrijk daarbij is om er voor te zorgen dat altijd alles vanuit je eigen centrum bekeken wordt. Soms is de kracht zo sterk dat men zichzelf hierin verliest of weinig weerstand tegen kan bieden. Toch is dit wel mogelijk. Kijk eerst waar je zelf staat, wat je wilt en waarom je dat wilt. Ga dan kijken naar de omgeving en hoe de omstandigheden hun uitwerking hebben. Voel men zich hier wel of niet goed bij? Het beste is om eerst naar het centrum te kijken en van daaruit te handelen.


Het scheppen van kracht
Gedachten creëeren onze werkelijkheid. Onze gedachten, oftewel onze geest, is de universele innerlijke gids die we kunnen gebruiken om een bepaalde richting in te gaan. Gedachten komen tot leven door de handelingen die we er op laten volgen. Dus, zoals we denken, zo openbaart het leven, onze werkelijkheid, zich aan ons. Nu kunnen we onze gedachten geloven en willoos uitvoeren.

We kunnen ze ook aan een onderzoek onderwerpen en kiezen wat we er mee willen doen. Zo houden we zelf de macht en kunnen we zelf bepalen welke richting we in willen gaan.


Je bent wat je diepste wens is
Zoals je wens is, zal je wil zijn
Zoals je wil is, zullen je daden zijn
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn

Plaats een reactie
 
Datum:  

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer