Energieveld
Astrologie & Tarot
wederkerigheid
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactKrachten
Planeten duwen en trekken aan elkaar door middel van de krachten (energieën) die ze hebben. Deze gebruiken ze om invloed uit te oefenen op elkaar, net als de mens. Hiermee creëeren ze allerlei reacties, net als de mens. Wat je krijgt, creëer je zelf. Alles in de ruimte bestaat uit de cyclus van oorzaak en gevolg. Deze vorm van gebeuren is ook op de mens van toepassing. Dit wordt gezien als ons karma.


Bestemming
Karma wordt gezien als: actie, doen of bestemming. Het houdt in dat alles wat we doen, denken en zeggen weer bij ons terug komt. Karma staat in het algemeen voor de cyclus van oorzaak en gevolg, maar het kan ook gezien worden als een actie of oorzaak ergens van.


Het totaal
Karma zijn alle impulsen, gedachten, woorden en handelingen in het heden verleden en toekomst samen. Het effect van dit alles samen zorgt voor de ervaringen die we opdoen en beleven. Zo is het dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, vreugde en pijn, voor zichzelf en voor anderen.
Geloof
Er zijn religies die zich bezighouden met reïncarnatie. In deze religies is karma aanwezig in het huidige leven en alle eerdere en latere levens. Karma wordt gezien als een wet van de natuur. Het is de wet van "actie- reactie" of "voor wat hoort wat". Er is dus niet een God aan het werk die straft of beloont maar een Universeel mechanisme wat alles in evenwicht houdt. Een positieve gedachte of handeling zal voor degene die deze gedachte heeft of die de handeling verricht ook een positieve reactie opleveren. Een negatieve gedachte of handeling zal minder plezierige resultaten opleveren.

Het resultaat
Van karma dat nú wordt gemaakt kan in dit leven of in een volgend leven weer op je pad komen. Datgene wat men nu meemaakt is een resultaat van iets wat we in het leven nu of in een vorig leven hebben gedaan. We plukken de vruchten van datgene wat we zelf gezaaid hebben.

Karma is er ook als groepskarma. Dit is karma waar een hele groep een aandeel in heeft. Een aantal mensen hebben samen een handeling verricht en de positieve of negatieve consequentie (het karma) hiervan geldt dan voor de gehele groep. Karma is er ook als geboortekarma. Dat is karma wat zich overerft van de vorige generatie.

Bij karma gaat het om de (levens)lessen die de ziel moet leren. Er zijn allerlei activiteiten die er op gericht zijn om karma voor te zijn of zelfs op te lossen. Hierbij kan men bijv. denken aan manieren om de groei naar meer  bewustwording te stimuleren.

 

De Cyclus
Karma is datgene wat de eeuwige cyclus (zonder begin of eind) van geboren worden, sterven en weer geboren worden in stand houdt. Het uiteindelijk doel hiervan is bevrijding uit de cyclus van gedwongen wedergeboortes. Zie ook: Rad van Fortuin in de Tarot. Deze kaart legt uit dat de cyclus doorbroken kan worden en bevrijding mogelijk is als men de lessen geleerd heeft. De Geest is dan vrij en hoeft niet meer terug in de materie.


Doe een ander niet aan wat je zelf ook niet wilt dat een ander jou aan doet. In het Heilige Schrift staat: oog om oog, tand om tand.

Veel mensen zien dit als een rechtvaardiging om een ander, op wat voor manier dan ook, kwaad te doen als het hen zelf is aangedaan. Het ligt aan de manier van interpreteren van de tekst. Zie je het als rechtvaardiging dan plaats je de verantwoordelijkheid buiten jezelf en dus bij de ander: Jij hebt mij gekwetst, daarom mag ik het nu bij jou terugdoen. Je kan het ook zien als dat de verantwoordelijkheid bij jezelf ligt en dat wat je doet naar een ander toe ook weer bij je terugkomt.

Iedereen wordt geboren met een eigen karma, goed of slecht, en zal hier zelf verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Zo is het karma in het volgend leven afhankelijk van datgene wat men nu in dit leven doet.


Reïncarnatie wedergeboorte.
Dit is het geloof dat de ziel na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt.
Het idee hiervan bestaat al sinds mensheugenis en komt voor in religies en culturen over de hele wereld.
In sommige hiervan staat reïncarnatie sterk in verwantschap met karma.

Voor velen heeft reïncarnatie te maken met het idee dat een mensenleven een leerschool is. De negatieve benadering van reïncarnatie is dat het steeds terugkomen op aarde er voor zorgt dat het uiteindelijke doel van het leven niet bereikt kan worden.
De positieve benadering is dat dit wel degelijk het geval is. Een ziel reïncarneert in een andere energie om daarmee nieuwe dingen te leren en nieuwe ervaringen op te doen. Uiteindelijk als alle lessen geleerd zijn worden de geest en de ziel bevrijdt uit de materie en hoeven niet meer opnieuw te incarneren.


De Ziel
Dit deel van de mens is het meest moeilijk te omschrijven. Het is dat deel waar men de vinger niet op kan leggen.
De ziel is gevoelsmatig en werkt het sterkst uit in de uitvoering en beleving van iets. De ziel wordt ook wel aangeduid als het binnenste van iets.
Bij de mens wordt de ziel gezien als het niet materiële of spirituele deel van de algehele samenstelling. Het is de essentie die een persoon levend maakt.
In esoterische zin is de ziel de drager van geest en/of lichaam of de uitdrukking hiervan. De ziel wordt soms ook gezien als “het ware zelf”.

Plaats een reactie
 
Datum:  

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer