Bewust worden door Inzicht
Astrologie & Tarot
bewustwording

 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe relatie met de ander begint bij jezelf
Wie ben je en wat voor verwachtingen heb je van de ander. Waarom moet de ander hier aan voldoen en wat zegt dat over jezelf.

Alles wat met het "IK" te maken heeft zal zich terugspiegelen via de ander. Daarom is het niet verkeerd om af en toe zichzelf eens onder de loep te nemen. Daarmee kijkt men ook meteen naar de ander.


Wie is "IK"
Ik is de kern van het individu. Het centrum waar alles vanuit gaat en waar alles omheen draait. Familie, vrienden, werk en andere contacten vormen samen de omgeving, die om het "Ik" heen draaien en allerlei invloeden uitoefenen. "Ik" moet daar op een bepaalde manier mee omgaan. Hoe het "Ik" dat doet kan het "Ik" in principe helemaal zelf bepalen. Daarbij is het wel zo dat wat er ook bepaald wordt, iedere actie geeft wel een reactie. Dus als er zaken zijn die niet lopen zoals men het graag zou willen dan zal men eerst bij zichzelf te raden moeten gaan i.p.v. meteen naar de ander te wijzen.


De achterliggende gedachte
Alles wat iemand doet en niet doet zegt iets over die persoon. Het geeft bijv. aan waar voorkeuren naar uit gaan, waar graag energie wordt ingestoken en wat belangrijk is voor die persoon, enz. Het handelen is dan ook altijd vanuit het zelf gericht. Met andere woorden: alles wat iemand doet laat direct of indirect een reden zien waarom die persoon dat doet. Iedereen heeft zijn eigen motivatie om te handelen. Soms is de motivatie meteen duidelijk en soms wordt die pas later zichtbaar. Ook als die persoon bijv. kritiek uit naar een ander zal dit niets zeggen over degene die bekritiseerd wordt maar alles over de persoon die de kritiek uit. Door het uiten van kritiek geeft hij aan dat er iets is. Alleen is dat hetgeen niet altijd zichtbaar is. Men moet die motivatie iets verder achter de boodschap zoeken.


Bevestiging
Dit is belangrijk om te kijken of dat wat gedaan wordt ook goed is. Mensen die erg onzeker zijn hebben veel bevestiging nodig. Zij twijfelen aan zichzelf en hun handelen en hebben steeds opnieuw de reactie nodig om zich zeker te voelen. Bevestiging is niet alleen belangrijk bij het handelen. Ook de onzekerheid van het "IK" kan deze bevestiging nodig hebben. Dit kan er toe leiden dat men zich naar de ander toe steeds aanpast als zijnde "ik ben leuk" en op die manier een reactie uitlokt die dit ook bevestigt. Een self-fulfilling prophecy want op deze manier creëert men zelf de bevestiging dat hij ook leuk is en zo is de cirkel rond. Maar wat als de bevestiging wegvalt? Dan wordt men op zichzelf teruggeworpen en daar komt de onzekerheid weer naar boven. De kracht zit hier dus niet in de persoon zelf, het "IK", maar in de omgeving.


Zoals hierboven al beschreven komt de behoefte aan bevestiging voort uit innerlijke onzekerheid. De self-fulfilling prophecy kan zich uiten op verschillende manieren. Het is niet alleen het “leuk doen naar de ander toe”, want dat is er maar één van. Enkele andere manieren om de bevestiging van de ander te krijgen zijn bijvoorbeeld:

  • Het exposeren van foto’s, filmpjes en andere dingen van zichzelf
  • Altijd gelijk willen hebben en de zin doordrammen
  • In het middelpunt van belangstelling willen staan
  • Continu contact zoeken en flirten met het andere geslacht
  • Interessant doen: het gebruiken van dure merkartikelen en kleding, belangrijke namen en veel uiterlijk vertoon

 

 

Zelfkritiek
Kritiek op jezelf komt voort uit minderwaardige gevoelens en onzekerheid. Je bent niet overtuigd van jezelf en de angst voor de mening van de ander is heel groot. Er zijn dingen die bij de ander beter of mooier zijn. Natuurlijk heeft iedereen plus- en minpunten. Maar deze zijn wel voor iedereen verschillend. Iedereen vergelijkt zichzelf wel eens met een ander, wat niet helemaal correct is. Er is altijd verschil in plus- en minpunten aanwezig. Iedereen is anders, is zichzelf. Het accepteren van jezelf zorgt er voor dat je sterker in het leven komt te staan, met meer kracht en overtuiging.


Alles draait om hoe je naar jezelf kijkt
Zoals je jezelf ziet zo zul je ook in de wereld staan. Alles wat je van jezelf denkt straal je naar buiten toe uit. Mensen in de omgeving pikken dit op en zullen je dan ook zo behandelen. Daarbij is het beeld van jezelf ook datgene wat er voor zorgt dat je ook zo handelt. Onbewust ga je je gedragen naar het idee wat je van jezelf hebt. Je creëert zo je eigen bevestiging voor het beeld dat je hebt.

Als je handelen bepaalt wordt door het beeld wat je hebt van jezelf zul je van de omgeving, logisch, ook deze reactie als bevestiging krijgen. Zie je jezelf als een bange muis dan is je gedrag ook zo en zal de omgeving je ook zo behandelen. Zie je jezelf als een sterke tijger zal men zeker rekening met je houden en zo ook op je reageren. Uiteindelijk bepaal je zelf hoe de wereld je ziet en hoe ze met je om moet gaan. Wil je in de hoek staan of wil je respect? De keuze is aan jezelf.


Zelfontplooiing
Komt door ervaring, inzicht en de motivatie om te willen groeien. De eerste twee kan men zien als datgene wat op je pad komt en waar men mee om moet gaan. De ervaring zorgt voor het inzicht en zo ontstaat er groei. De laatste, de wil om te groeien, is iets wat in de persoon zelf aanwezig moet zijn. Zoals met alles moet ergens eerst de wilskracht voor aanwezig zijn om ook iets te bereiken. Niet iedereen heeft de motivatie om energie in dit onderdeel van zichzelf te steken, naar zichzelf te kijken en daar ook van te leren. Soms kan het ook heel confronterend zijn, want ook de minder leuke dingen komen te voorschijn, en dan is het makkelijker om daar van weg te lopen. Heeft men deze motivatie wel dan gaat het groeiproces een stuk sneller en kan men al vlug sterker in het leven staan. Het is natuurlijk niet zo dat iemand die zich hier niet bewust mee bezig houdt niet groeit en wijzer wordt. Iedereen groeit en iedereen doet dat in zijn eigen tijd en ritme.


Eigenwaarde
Hoe groot is jouw eigenwaarde? Heb je respect voor jezelf of hangt het gevoel wat je hebt over jezelf af van wat anderen van je vinden? De grootte van je eigenwaarde heeft te maken met hoe je jezelf ziet. Eigenwaarde is het gevoel van dat je er toe doet en iets betekent. Het geeft aan waar je grenzen liggen, weten wat je wel en niet wil, en hoe goed je er naar kunt handelen. Wanneer het oordeel van anderen belangrijk voor je is, ben je al gauw geneigd om je aan hen aan te passen en je grenzen te verleggen. De waarde die je aan jezelf geeft is dan laag en het gevoel van dat je iets betekent en er toe doet wordt naar de achtergrond gedrukt. Als je je eigen waardeert en daardoor je grenzen aangeeft zullen anderen meer rekening met je gaan houden, respect voor je hebben en je niet meer als vanzelfsprekend nemen.

Plaats een reactie
 
Datum:  
 
Ik
in de relatie
De ander
in de relatie
Ouders
en hun invloed
Vergeven
is voor jezelf
 
Uiteindelijk gaat het er niet om wat de ander van jou vindt, maar hoe jij naar jezelf kijkt.

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer