Bewust worden door Inzicht
Astrologie & Tarot
bewustwording

 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactKracht
is niet te koop, het is gratis verkrijgbaar. Het zit niet in geld, dure spullen of een grote auto. Deze spullen zijn vaak om het ontbreken van de innerlijke zekerheid naar buiten toe te compenseren. Kracht zit bij iedereen van binnen en heeft te maken met de manier van denken. Iedereen heeft kracht in zich. Je kan het zelf ontwikkelen door duidelijkheid te scheppen in hoe, wat en waarom.


Iedereen kan sterk zijn
Als je het maar wilt. Als je het niet wilt zal het ook nooit lukken. Wilskracht is de eerste vereiste om iets te bereiken. Dus ook sterk zijn. Dit is niet altijd makkelijk. Er zijn mensen die van nature al een innerlijke kracht hebben. Zij stralen dit ook naar buiten toe uit. Zij laten zien en voelen dat zij "zijn". Anderen hebben van nature minder innerlijke kracht en zullen er meer moeite voor moeten doen om zichzelf sterk op te stellen. Zo werkt het met alles. Wat de één wel heeft, heeft de ander niet. De sterke moet leren kwetsbaar te zijn en andersom. Kwetsbaar zijn is ook een kracht. Veel mensen hebben hier moeite mee en verbergen hun kwetsbaarheid omdat ze het zien als een zwakheid. Dit is zeker niet waar want hoeveel kracht moet er soms verzameld worden om kwetsbaarheid te laten zien.


Sterk zijn
heeft niks te maken met grootte (spierballen) of hoeveel spullen (geld) je hebt. Het is de innerlijke kracht die bepalend is hoe sterk iemand is. Hoe overtuigd ben je van jezelf of hoe zelfverzekerd. Onzekerheid of twijfel kan er voor zorgen dat anderen al vlug "sterker lijken". Want, wie zegt dat ze dat ook echt zijn?. Dat is iets wat je zelf invult en daardoor jezelf lager plaatst.

Daarmee geef je de ander de ruimte om sterker te zijn. De ander is misschien wel net zo onzeker en doet daarbij zijn best om dit te verbergen. Daarom is het belangrijk om niet iedere keer er vanuit te gaan dat de ander sterker is. Beter is om te beginnen met jezelf gelijk te plaatsen. De ander zal dit gaan merken en, als het goed is, zich daar ook in aanpassen door zichzelf gelijk te plaatsen. Gebeurt dit niet dan is de ander nog steeds onzeker.


Sterk worden
Dit doe je helemaal zelf. Daar kan niemand bij helpen. Anderen kunnen advies geven, duidelijkheid scheppen of op een andere manier bijstaan maar voor de rest ben je helemaal aan jezelf overgeleverd. Je moet het wel willen want sterk worden vraagt ook het dragen van verantwoordelijkheid voor jezelf.

Sterk worden gebeurt met de geest. Het is het enige gereedschap wat je hiervoor kan gebruiken. Het is de manier van denken die bepaalt hoe sterk je bent, wil worden en hoe sterk je zal blijven. Iemand die nu nog niet sterk is zal zijn manier van denken aan moeten passen. Iemand die al sterk is heeft nog steeds kracht nodig om het te blijven. Iedere keer als er iets gebeurt zal er weer geput moeten worden uit de bron om door te gaan. Naarmate er meer ervaring is zal het steeds makkelijker gaan.


Rijkdom
Wie wil het niet, rijk zijn. Vaak wordt het gezien als het hebben van veel geld, groot huis, nieuwe auto en veel mooie spullen. Dan voelen we ons sterk, het maakt dat we belangrijk zijn en de hele wereld aan kunnen. Dat is de uiterlijke vorm van rijkdom die iedereen kan zien. Met deze rijkdom kan gepronkt worden en is competitie mogelijk: Ik heb meer dan jij. Maar rijkdom heeft voor iedereen een andere betekenis. Niet alle rijkdom is aan de buitenkant te zien. Er zijn inderdaad genoeg mensen die de waarde van rijk zijn afmeten aan het geld en de spullen die ze hebben. Er zijn echter ook genoeg mensen die al die uiterlijke rijkdom niet belangrijk vinden. Zij voelen zich heel erg rijk van binnen, bijv. omdat ze gezond zijn, of gelukkig zijn, fijne band met hun familie hebben, veel kennis en inzicht hebben opgedaan in hun leven, of op grotere schaal: een rijk leven hebben omdat ze genoeg eten, drinken en een dak boven hun hoofd hebben, niet in oorlog leven en vrij zijn. Weer anderen voelen zich rijk door het geloof dat ze hebben. Zo is er voor iedereen zijn eigen rijkdom. De betekenis van rijkdom is niet constant. Het verandert naarmate men ouder wordt wel één of meerdere keren.

 

Kracht
kan zich op heel veel verschillende manieren laten zien. Het zit niet in hoe hard je iemand kunt raken. Het geeft aan hoeveel je kunt dragen. Kracht geeft je de flexibiliteit om te kunnen incasseren en weer terug te veren. Het is datgene wat je nodig hebt om door te gaan en voor het juiste te kiezen, ook als het soms moeilijk wordt of tegenzit.

Kracht zit niet in het zo stevig mogelijk proberen vast te houden van iets of iemand. Vaak ook om de verkeerde redenen. Het geeft juist de moed om te durven dingen los te laten zodat alles in zijn eigen tempo en vloeiende beweging kan verlopen.

Kracht maakt je niet sterk wanneer je zelf steeds centraal wilt staan en alle aandacht opeist. Het zorgt er voor dat je de moed hebt om te geven en daarbij de ander belangrijker durft te vinden dan jezelf.


De achterliggende gedachte
Is bepalend om datgene te bereiken wat je wil bereiken. Hiermee wordt bedoeld dat het uiteindelijke resultaat al besloten ligt in het moment dat je ergens aan begint. Het gaat om de insteek en de gedachte die daaraan verbonden zit. Als je van jezelf al vindt dat het toch niet haalbaar is dan lukt het ook niet. Want waarom zou een ander het dan wel haalbaar vinden? De motivatie wordt in het begin al voor een groot gedeelte ontkracht en is dus niet overtuigend genoeg. Daarbij is het voor de ander heel makkelijk om het doel onderuit te halen want je ging er toch min of meer al vanuit dat het niet haalbaar was. Opgeven is dan het makkelijkste. Daarbij kan het zijn dat de ander op dat moment een eigen belang heeft en zal dit makkelijk voor laten gaan. De ander heeft waarschijnlijk het idee dat zijn doel wel haalbaar is en dat zal dan ook lukken.


Als bijv. de gedacht is: ik zou heel graag willen dat...maar dat is niet voor me weggelegd zal het ook niet in je leven komen. Of: Ik wil graag .... doen maar lukt me toch vast niet dan zal het ook niet lukken. De kracht en motivatie is in de start al voor de helft weggenomen en dat beetje wat er overblijft verdwijnt vanzelf door het passieve optreden. Wil je iets bereiken dan is daar wilskracht voor nodig. Er zal initiatief aanwezig moeten zijn en de wil om te handelen. Pas dan zal het lukken en worden doelen gehaald. Dit alles heeft hoofdzakelijk te maken met geloven in jezelf. Deze actie - reactie geldt in principe voor alles.


Hart Kracht
Wij mensen zijn meer dan denken alleen. We hebben gevoel en wel in het lichaam. Denken en lichaam zijn twee wezenlijke verschillende fenomenen van het geheel dat wij als mens zijn. Denken kun je niet optillen of afwassen, denken is niet zichtbaar maar abstract. Het lichaam is heel concreet en bezit een ruimtelijke vorm en gewicht. Door middel van het gevoel maakt het lichaam ons van alles duidelijk. Een mens kan zijn eigen gedachten en gevoelens waarnemen, interpreteren en bijstellen. Blijkbaar zijn wij zelf niet de gedachten of de gevoelens. Wij zijn de derde kracht, het hart. Andere uitdrukkingen zijn ziel, de innerlijke waarnemer of hartkracht. Soms is deze kracht zo verzwakt dat al onze gedachten en gevoelens waar lijken te zijn. Kijk in je hart en vindt daar wat van jou is, wat bij je hoort en waar jouw kracht ligt.


Plaats een reactie
 
Datum:  
 
Als je de manier waarop je kijkt naar dingen verandert, dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt.
 
 
 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer