Bewust worden door Inzicht
Astrologie & Tarot
bewustwording

 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactKracht van stilte
Er zijn verschillende vormen van communicatie. Waar gesproken of geschreven wordt regeert de geest. Het verstand uit informatie met de bedoeling deze te delen, vorm te geven en te verwerken. Communicatie vanuit de ziel gebeurt in de stilte. De stilte zorgt voor.


Stilte
is af en toe noodzakelijk om orde in de chaos aan te brengen, om verantwoordelijkheid onder ogen te zien of om dingen even te laten rusten. Stilte is soms eng omdat men op zichzelf teruggeworpen wordt, er kan niet gevlucht worden in de afleiding. In de stilte komen alle dingen naar boven die men verdrongen heeft en dat willen veel mensen voorkomen. Stilte is een kracht die, mits men er goed mee om kan gaan, heel veel te bieden heeft. Als men er niet goed mee om kan gaan geeft het verveling, leegheid en stilstand.


Stilte in jezelf
Wie luistert naar de herrie van de buitenwereld loopt weg voor zichzelf of is druk bezig om te voldoen aan de wensen van anderen. Wie luistert naar de stilte in zichzelf, luistert naar zijn hart.

Het pleasen van anderen is zoeken naar bevestiging. Een bevestiging die ons de waardering geeft die we nodig hebben, die zegt dat wat we doen goed is, dat we geaccepteerd worden en dat we niet hoeven te twijfelen aan onszelf. In de stilte van je hart vindt je jezelf en waar je werkelijk behoefte aan hebt. Hier is ruimte om je eigen wensen te ontdekken.

Druk bezig zijn met de buitenwereld geeft de illusie van een actief leven. Dat komt omdat "dingen doen" verward wordt met "handelen". Als we de aandacht richten op onze innerlijke wereld denken we dat we ons afwenden van "actie". Maar werkelijk handelen geeft in tegenstelling tot nutteloze activiteiten betekenis en waarde aan ons leven. Deze actie komt dan voort uit begrip. Als we geen aandacht besteden aan onze innerlijke wereld blijven we passief en rollen als robotten van de ene in de andere gebeurtenis zonder besef te hebben wat ons tot bepaalde handelingen drijft.


Stilte is een sterke kracht en kan veel teweeg brengen. Stilte heeft de kracht om diep door te dringen. Stilte geeft ruimte aan de geest en ziel om te denken en te voelen. Stilte zet de deur open voor creativiteit, zelfonderzoek, inzichten en geestelijke groei.

Alles wat de stilte kan verstoren is afleiding en een andere vulling van tijd en ruimte. De energie wordt dan al snel op deze afleiding gericht omdat niet iedereen de stilte als even prettig ervaart.


 

 

 

Stilte
Wat niet gezegd wordt is vaak belangrijker dan dat wat wel gezegd wordt.

Het is hetgeen wat onderliggend aanwezig is in de communicatie, de echte informatie. Deze onderliggende informatie heeft vaak een hele andere insteek en wie de kracht heeft om naar de stille boodschap te kunnen luisteren krijgt de werkelijke informatie te "zien"


Anders in Stilte
Alleen zijn of stilte is een veel voorkomend gevoel dat men als een afwijkende situatie ervaart. Dit beeld van stilte is niet helemaal terecht. Ik ben helemaal alleen… In werkelijkheid voel je op zo’n moment geen referentiepunten bij de mensen om je heen. Je ervaart iets wat anderen niet begrijpen. Je kunt dan tegen jezelf zeggen: ik heb een minder leuke afwijking of je kunt jezelf bijzonder vinden.

Overal waar je om je heen kijkt lijkt het alsof iedereen barst van de vrienden. Dat is kan erg confronterend zijn. Of je dit als positief of negatief ervaart hangt af van hoe je het wilt zien. Als je een kijkje neemt in de dierenwereld zie je al heel snel waarom sommigen van ons zo’n drukke en volle omgeving hebben. Hoe kwetsbaarder een dier, hoe groter de kudde. Een kuddedier heeft veel ‘vrienden’ omdat hij kwetsbaar en bang is. In een grote kudde of ‘vriendenkring’ kan hij zich redelijk veilig voelen. Maar als er een roofdier in hun midden verschijnt, kiest elk dier voor zichzelf en rennen ze angstig alle kanten uit. De veiligheid van de vriendenkring was dus toch niet zo hecht als het leek.

Dit is ook te zien bij mensen met heel veel vrienden. Zodra één van hen, welke manier dan ook, in de problemen komt, brokkelt de vriendschap snel af. Eenzame mensen hebben iets speciaals en als je daar in jezelf naar op zoek gaat, kun je tot verrassende ontdekkingen komen. Er is een eigenschap in jezelf aanwezig die anderen niet begrijpen of die hen jaloers maakt. Je bezit een kracht waar andere mensen bang van worden omdat het confronteert met hun eigen angst om alleen te zijn. Let wel: It’s lonely at the top.

Mensen die eenzaam zijn gaan zich vaak aanpassen aan de omgeving. Dit heeft geen zin want de stilte wordt dan juist benadrukt. Vindt in jezelf jouw bijzondere eigenschappen om te ontwikkelen en weet dat in wezen iedereen eenzaam is.

Alles draait om herkenning en hokjes. Als je anders bent dan de buitenwereld, kunnen ze je niet in een hokje plaatsen. Op dat moment ontstaat er afstand. Denk bij jezelf: ik wil ook niet in een hokje! De maatschappij speelt hier ook op in. Internet doet het met getallen: hoe meer ‘vrienden’, hoe beter en belangrijker je bent. Het alleen zijn wordt door de maatschappij vaak veroordeeld. Je bent een rare, je bent niet normaal. Wie bepaalt wat normaal is? Is dat de groep omdat ze met meer zijn en dus denken dat ze sterker zijn? Of degene die alleen durft te staan? Wees trots jouw kracht om alleen te kunnen staan. Anderen hebben hem niet. 
 
Datum:  
 
Stilte vult
Wie denkt dat de stilte leeg is heeft het mis. Het is nl. niet altijd wat het lijkt.
De stilte kan heel erg vol met inhoud zijn, net zoals alle drukte soms leeg, oppervlakkig en zonder betekenis kan zijn.

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer