Tarot, de kaarten uitgelegd
Astrologie & Tarot
uitleg per serie
 
home energie astrologie tarot inzicht consulten   contactDe Series van de Tarot
De kleine arcana bestaat uit vier verschillende series die, net als in de astrologie, een bepaalde sfeer of element vertegenwoordigen. Deze vier zijn: Vuur - Lucht - Aarde - Water. In de Tarot worden deze weer gegeven door Staven - Zwaarden - Pentakels - Bekers.


Staven – Vuur
Het element Vuur staat voor daadkracht en energie. Het neemt initiatief om dingen in beweging te zetten. Vuur inspireert anderen en zet aan tot actie. De energie van Vuur geeft gedrevenheid en enthousiasme als persoonlijke kracht. Dit element uit zich in een sterke wil die op resultaat gericht is. Vuur neemt risico’s omdat hij mogelijkheden ziet die nog geboren moeten worden. Vuur ziet vaak dingen die er (nog) niet zijn. Iemand met teveel Vuur kan zich opbranden en (te)veel van anderen vragen omdat hij persé zijn idealen wil realiseren. Zo vernietigt hij juist wat hij nodig heeft. Als Vuur teveel overheerst verbrandt en verdroogt alles. Het verteerd alles waar het op kan branden maar kan tegelijkertijd niet zonder die brandstof bestaan.

Vuur wordt gesymboliseerd door staven die nieuwe scheuten hebben. Nieuwe dingen ontstaan door sterke wilskracht en gerichte aandacht. De kaarten van het element Vuur laten zien hoe wij omgaan met onze wilskracht, het nemen van initiatieven en de plannen die we maken.


Zwaarden – Lucht
Het element Lucht is van iedereen. Het is onzichtbaar, vluchtig en snel. Het gaat te snel om te zien waar het vandaan komt, hoe het beweegt en waar het naar toe gaat.
In de esoterie staat het element Lucht voor de geest, het verstand en het logisch denken. Wat je denkt wordt je resultaat. Waar je naar luistert zal je beïnvloeden en wat je negeert zal je achterna komen. Luchttypes zijn snel, vluchtig en oppervlakkig. Ze hechten zich niet en blijven daardoor objectief en helder. Iemand met teveel Lucht kan het contact verliezen met de realiteit. Het logisch denken loopt spaak en zo zorgt hij alleen nog maar verwarring.

Lucht wordt gesymboliseerd door zwaarden. Het zwaard maakt een scherp onderscheid tussen waarheid en de leugen en wat echt is en niet echt. Het is het symbool van het oordeel. Soms wordt het zwaard gebruikt als een soort antenne om de waarheid te vinden. Het is dan de aandacht die luistert en informatie verzamelt zonder hierbij een (voor)oordeel te geven. Het zwaard kan ook gebruikt worden om anderen te overtuigen. De kaarten van het element Lucht laten zien hoe wij denken en wat onze beweegredenen zijn.

Pentakels – Aarde
Het element Aarde is de verdichte energie, de vaste materie. De energie van de andere elementen krijgt hier vorm en daardoor komt de materie tot leven. De energie van Aarde is traag en heeft een grote weerstand. Door de vastheid en onbeweeglijkheid kan Aarde soms afremmen en zich afsluiten voor invloeden van buiten. Iemand met veel Aarde is rustig en stabiel en zal gestaag en methodisch alles tot een goed einde brengen. Hij kent de materie en verspilt geen energie. Aarde is nuchter, praktisch en betrouwbaar. Een type met veel Aarde kan zich teveel bezighouden met nietszeggende details en zich afsluiten voor elke impuls van buiten. Zo blijft hij eigenwijs en stijfkoppig vasthouden aan  dat wat hij kent. Aarde voelt zich goed als het nuttig werk kan doen en een zinvolle bijdrage kan leveren. Het element

Aarde wordt gesymboliseerd door pentakels. De pentakels staan voor het realiseren van bezit, kennis en ervaring en de waarde die we er aan hechten.


Bekers – Water
Het element Water is de bron van het leven. Water heeft geen eigen vorm. Het neemt de vorm aan van de omgeving maar blijft altijd haar eigen kracht houden. Vaak is de stromende rivier het symbool voor de levensloop. Alles is altijd in beweging en voortdurend verandert onze omgeving. Toch blijft Water in essentie steeds hetzelfde. Water staat voor de emotie, gevoeligheid en zorgzaamheid. Iemand met veel Water heeft een antenne om de gevoelens en de behoeften van anderen goed aan te voelen. Water ontwikkelt een rijk gevoelsleven. Het past zich makkelijk aan, kan zich inleven in de omgeving en heeft daarbij moeite een eigen identiteit te ontwikkelen. Het verlangen naar harmonie en geluk maakt Water kwetsbaar en te manipuleren omdat ze moeilijk “nee” kunnen zeggen.

Water wordt gesymboliseerd door bekers. Deze bekers staan voor het zoeken naar innerlijke harmonie, liefde en geluk. De kaarten van het element Water laten ons de verschillen zien tussen oppervlakkige en de diepere vormen van liefde en harmonie.

Plaats een reactie
 
Datum:  
 
Bereken hier je
eigen kaart

 

 

sitemap © 2005-2020 – alle rechten voorbehouden - disclaimer